(Last Updated On: 25. oktober 2018)

Den 8. oktober udgav FN’s klimapanel endnu en foruroligende rapport. Budskabet er klart, nemlig at vi kan nå at redde kloden, men at de næste få år bliver de vigtigste i vores historie. Som stat, som kommuner, som virksomheder og som borgere er vi nødt til at handle nu.

Det er tydeligt, at Stevns Kommune mere og mere sætter klimaet og naturen på dagsordenen. Senest har man erklæret sig som bi-venlig kommune og budgetteret med 400.000 kr. til næste år til nye grønne tiltag. Det er godt, og vi bør som borgere støtte op om sådanne tiltag, fordi de er os alle til gavn.

Der er også andre aktører i kommunen, der tænker grønt. For eksempel Nicolinelund i Strøby Egede. Hér vil man de kommende år omlægge konventionelt dyrket landbrugsjord til et villakvarter på naturens præmisser. Blandt andet ved at anlægge en stor eng midt i det nye kvarter. En eng, hvor biodiversiteten bliver styrket og dermed modvirker den skade, som den globale opvarmning skaber for biodiversiteten.

Der arbejdes på, at kvarteret skal blive en del af DN’s Giftfri Haver. Herved forvandler man sprøjtet landbrugsjord til haver og fællesarealer, som både mennesker, dyr og planter får uvurderlig gavn af.

DN anerkender, at stevnske aktører prøver at gøre en forskel for vores natur og klima, og det skal have al den opbakning, der kan mobiliseres. Se mere på dn.dk/stevns.

Michael Løvendal Kruse
Danmarks Naturfredningsforening Stevns

Skriv en kommentar