(Last Updated On: 10. august 2018)

Radikale Stevns har vi en vision. En vision om at blive Danmarks bedste kommune at vandre i. Rekreative områder og stisystemer er både et vigtigt bosætningskriterie og et turismeparameter.

Vi har allerede Trampestien langs klinten og mange mindre stisystemer rundt omkring, men der mangler sammenhæng, overblik og muligheder for at bevæge sig gennem det åbne land.

Et af de langsigtede projekter, jeg foreslår, er et stisystem, som fører fra klint til ådal og langs ådalen uden at gå på vejen. Dette kan f.eks. gøres ved langs markskel og vandløb samt gennem skov- og naturområder.

I forbindelse med disse tanker fik Radikale indarbejdet en grøn naturpulje på 500.000 i budgettet for 2018. Puljen kan bruges til stier, udvikling af natur, genåbning og genslyngning af vandløb, rekreative områder samt fremme af biodiversiteten. Jeg vil naturligvis arbejde for, at puljen fortsat er på budgettet i 2019 og de kommende budgetår.

Lørdag den 28/7 læste jeg med fornøjelse i Dagbladet om Søren Svensson fra Tåstrup, som brænder for vandring i Stevns Kommune. Hans tanker om bedre adgang til Ådalen og det åbne land er helt i tråd med mine og Radikales tanker. Sørens slogan: “Man har ikke set hele verden, før man har vandret på Stevns!” er utrolig godt tænkt og kunne efter min mening meget vel være hele Stevns’ slogan og endda den overordnede vision for kommunen, da den også kan dække udvikling af natur, biodiversitet, rekreative områder, turisme, erhverv og bosætning. Det kan også medvirke til at skabe nye muligheder for gårdbutikker o.lign. i det åbne land og de mindre landsbyer.

Jeg tror på, at det er en realistisk mulighed, hvis vi tør at arbejde målrettet for det, og det er sandt! Man har ikke set hele verden, før man har vandret på Stevns!

Tænk, hvis vi kunne stå sammen om at gøre det muligt at åbne vores kulturlandskab op og gøre det mere tilgængeligt.

Fortsat god sommer.

Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem
Radikale Venstre

 

Skriv en kommentar