(Last Updated On: 18. juni 2019)

Englænderne kalder vild kørvel for Queen Anne´s Lace, centerchefen for teknik og miljø i Stevns Kommune, kalder planten for invasiv.

Det sidste er i hvert fald ikke korrekt. Vild kørvel er en indikatorplante, der viser at jorden er næringsrig. Landmændene gøder deres marker til stregen, for det har de lov til.

Men kommunen behøver ikke at gøre det samme i grøfter og rabatter. Det afklippede plantemateriale er en effektiv gødning, så lur mig, om ikke de stevnske grøfter og rabatter er i en endnu bedre næringsstand end de omgivende marker!

Skulle der være en beskeden bræmme tilbage, når det kommunale klippecirkus har hærget, så vil bræmmen primært bestå af vild kørvel, brændenælder, græsser, herunder draphavre samt visse tidselarter, der alle elsker kvælstofberiget jord.

Det er altså kommunen selv, der skaber grobund for vild kørvel.

Som cyklist året rundt og gennem hele livet, har jeg aldrig oplevet den vilde flora og tidligere tiders mangfoldighed i grøften som en trussel mod min sikkerhed. Tværtimod har floraen talt til mine sanser og beriget cykelturen.

I de seneste ti år, hvor jeg har boet på Stevns, har jeg på mine cykelture år for år kunnet iagttage en større og større fattigdom i grøfter og rabatter. Og fordi jeg er cyklist, får jeg netop øje på den. Tilstanden er alarmerende.

Susanne Nielsen
Grusgravvej 10,
Tommestrup

 

Skriv en kommentar