(Last Updated On: 16. april 2018)

Tak for kommunens svar på mit læserbrev den 10. april 2018 om plastik på stranden ved kridtbruddet på Stevns.

Kommunens undskyldning er, at vraggodset driver ind fra verdenshavet. Jeg forholder mig imidlertid ikke til, hvorfra (plastik)affaldet stammer. Mestendels fra vraggods. Ja, det er indlysende, når man kigger på opskylningen. Men hvordan vi holder stranden nogenlunde ren og indbydende, er det lavpraktiske og æstetiske ærinde.

I slipstrømmen af den helt unikke udnævnelse af Stevns Klint som verdensarv følger logisk ikke yderligere vraggods, men en masse turister. For alle besøgendes skyld, herunder turisternes, bør der strammes op på affaldsindsamlingen. Et realistisk økonomisk estimat ville sikkert også afsløre, at det i sidste ende betaler sig. Så; hvor meget ville det koste Stevns Kommune at gennemføre mit forslag om brugerindsamling af affald på strandvandringen?

At adgangsveje, for eksempel cykelstier fra Store Heddinge, og (manglende) anvisninger undervejs på ruten til klinten i det hele taget ville bidrage til opdagelser i områdets særegenhed, er en helt anden historie, som en anden, gerne lokal, må skrive.

Venlig hilsen

Villy Jacobsen
Galgebakken Sønder 2-16
Albertslund

 

Skriv en kommentar