(Last Updated On: 1. december 2018)

Kort: Vejdirektoratet

Stevns: Regeringen og Dansk Folkeparti er fredag blevet enige om en finanslov for 2019.

Der er blandt andet sat penge af til en VVM-redegørelse af en vejforbindelse fra Stevns til motorvejsnettet.

VVM står for vurdering af virkninger for miljøet og er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. VVM-undersøgelsen er således første skridt på vejen for at projektet kan blive ført ud i livet.

Til indsatser for forbedret infrastruktur har forligsparterne i alt afsat 23 mio. kr. i 2019, 41,5 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021, som skal anvendes til at gennemføre
VVM-undersøgelser og udarbejde beslutningsgrundlag for infrastrukturprojekter, heriblandt statsvejen til Stevns.
rmh

Kilde: Finansministeriets hjemmeside.

Skriv en kommentar