(Last Updated On: 16. juni 2020)

Laura og Sofie har oplevet et markant løft i 10. klasse både fagligt og socialt og understøtter tydeligt en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet på baggrund af 1184 elevers syn på 10. klasse i Danmark.

Uddannelse: Mange elever oplever, at de løfter sig fagligt i 10. klasse. Især de fagligt svageste angiver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket deres faglige selvtillid. Det viser en undersøgelse af elevernes syn på 10. klasse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Samtidig føler mange elever, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra skoleår, og at de efterfølgende er blevet mere afklarede om valget af ungdomsuddannelse.

Bedre karakterer og øget selvtillid

Laura Julie Olsen og Sofie Lindskov Kjellmann er ved at afslutte skoleåret og har begge gået i 10. klasse Campus Køge, men med forskellige begrundelser og mål.

Laura Julie Olsen skal begynde på SOSU EUX, da hun gerne vil være sygeplejerske på børneafdelingen på Rigshospitalet. (Foto: Campus Køge)

– Jeg valgte mest at gå i 10.klasse, da jeg ikke følte mig klar til at komme på en uddannelse. Jeg manglede karaktererne; og dem er der sket noget med. Og jeg følte, at jeg skulle lære at være lidt mere social og være mere åben, når jeg kom ud på en uddannelse. Det, at vi har arbejdet i mindre grupper og kunne hjælpe hinanden, har løftet mine karakterer, fortæller Laura Julie Olsen, der føler at hun er blevet mere åben og modig.

– Mit råd til de nye elever i 10. klasse er, at de skal være åbne og tage imod. Det har jeg selv gjort, siger Laura Julie Olsen.

Mia Uth Madsen, der er chefkonsulent hos EVA og projektleder på undersøgelsen, forklarer:

– Det ser ud til, at 10. klasse gør en positiv forskel for elevernes oplevelse af deres faglige niveau. De føler både, at de er blevet bedre i fagene, og at de har fået større faglig selvtillid. Det kan give dem mod på at starte på en ungdomsuddannelse og øge deres chancer for at gennemføre.

– Jeg valgte at gå i 10. klasse, da jeg ikke følte mig klar til at gå i gymnasiet efter 9. klasse. Jeg manglede mere selvtillid i forhold til at sige noget mere i timerne. Jeg havde den faglige viden, men jeg følte ikke, at jeg turde række hånden op. I 9. klasse fik jeg altid at vide, at jeg ikke sagde noget, fortæller Sofie Lindskov Kjellmann og fortsætter:

Sofie Lindskov Kjellmann skal på gymnasiet på samfundsfagslinjen og vil gerne blive politibetjent. (Foto: Campus Køge)

– Jeg oplever mig som en anden person nu. Mit mod er blevet meget større. Jeg har følt mig utrolig velkommen. Også i forhold til lærerne. Når de siger, at de vil lytte, så gør de det faktisk.

Sofie Lindskov Kjellmann fortæller også, at det var meget nemmere for hende at starte i 10. klasse, end hun havde regnet med, for alle var meget åbne, og lærerne gjorde meget for, at alle var trygge ved undervisningen.

Mere uddannelsesparat

– Vi har en stor og vigtig opgave i at få de unge til at finde modet og selvtilliden til at løfte deres faglige og sociale kompetencer. Så de er parat til at vælge en uddannelse, siger skoleleder Ole Boye sig.

– De to pigers historie viser med tydelighed, at mange unge ikke føler sig 100 procent klar til at gå videre på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Derfor er det en god idé for de unge og deres forældre at overveje 10. klasse.

Skriv en kommentar