(Last Updated On: 8. juni 2021)

Flere steder er der bedre teledækning på vej, her ved Strøby. (Foto: Klaus Slavensky)

Netforbindelse: Ansøgningsrunden til Energistyrelsens Bredbåndpulje 2021 er åbnet, og i år er der afsat 100 mio. kr. til puljen, og Energistyrelsen afvikler i den kommende tid en række informationsmøder rundt om i landet.

I 2020 var der fire projekter med i alt 249 adresser i Stevns Kommune, som opnåede at blive støtteberettigede, hvilket betyder en bedre bredbåndsdækning i Stevns Kommune.

Dårligt dækkede områder

Bredbåndspuljen giver igen i år mulighed for at etablere lokale bredbåndsprojekter med tilskud til områder med dårlig dækning.

– Bredbåndspuljen giver muligheder for at få bredbånd frem til områder med langsomt internet, og det kræver noget benarbejde, og at man går sammen i sit lokalområde og sender en ansøgning, fortæller Jakob Splidsboel, erhvervs- og udviklingskonsulent i Stevns Kommune og tilføjer:

– Et bredbåndsprojekt kræver lokal opbakning. Man skal slå sig sammen i lokalområdet for at kunne søge om tilskud, da det ikke er muligt at søge bredbåndspuljen som enkeltperson. Derudover vurderes alle ansøgninger ud fra et pointsystem, hvor hvert projekt tildeles point ud fra en række objektive kriterier. Stevns Kommune ønsker at ansøgningerne står så stærkt som muligt, i forhold til de stramme kriterier, der er for at få del i puljen og tilbyder derfor igen i år at hjælpe jer i gang med processen. Måske kan vi forbedre ansøgningen sammen og dermed øge muligheden for at få så meget bredbånd til Stevns Kommune som mulig, forklarer han.

Mulighed for tilskud

Det er et krav, at der i projektet indgår en egenbetaling på mindst 4.000 kr. per adresse.

For at øge sandsynligheden for, at ansøgerne fra Stevns Kommune får del i Bredbåndspuljen, har Stevns Kommune igen i år afsat en kommunal tilskudspulje, som fordeles blandt kommende ansøgere fra Stevns Kommune. Tilskuddet fra Stevns Kommune afhænger af antallet der ansøger om tilskud. Der er en samlet pulje på 150.000 kr.

Der blev sidste år givet tilsagn om støtte til fire støtteberettige projekter på 20.000 kr. per projekt plus et tilskud på 750 kr. per adresse, som indgår i projekterne. Tilskuddet udbetales, når projekterne er gennemført, oplyser Jacob Splidsboel.

Gratis vejledning

Det er ikke helt enkelt at søge om tilskud fra Bredbåndspuljen, og derfor afholder Energistyrelsen informationsmøder rundt i landet for at fortælle om ansøgningsprocessen.

Den 2. juni afholdes et informationsmøde i Lejre og den 3. juni afholdes et online informationsmøde, som man kan tilmelde sig via Energistyrelsens hjemmeside om bredbåndspuljen.

Stevns Kommune kan også hjælpe i gang med processen, lyder det fra Jacob Splidsboel.

– Kom med et udkast til et projektforslag, som I allerede ved flere i lokalområdet er interesseret i, så der er en reel mulighed for, at det kan gennemføres, siger han.

Man kan skrive til udvikling@stevns.dk, hvis man har et forslag til et bredbåndsprojekt, som man vil tale om eller ønsker hjælp til at komme i gang med.

Der er frist for at annoncere et bredbåndsprojekt den 20. september. Den endelig ansøgningsfrist for annoncerede projekter er den 25. oktober.
sky

Fakta om bredbåndspulje

  • Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2021. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.
  • Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De deltagende adresser skal bidrage med en egenbetaling på mindst 4.000 kr. i gennemsnit per adresse. Det samme skal den bredbåndsudbyder, som skal stå for udrulningen i projektet.
  • Der er mulighed for at søge tilskud til adresser med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år.
  • Der er registreret cirka 50.000 tilskudsberettigede adresser. Man kan se, om ens adresse er tilskudsberettiget på Energistyrelsens bredbåndskort.

Kilde: Energistyrelsen

Skriv en kommentar