(Last Updated On: 12. oktober 2021)

Stevns: Ældrerådsvalget i Stevns kommune afholdes samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget, og finder således sted tirsdag den 16. november.

Valget foregår som direkte valg, hvilket betyder at ældrerådsmedlemmerne vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. Dermed er det alene de personlige stemmer, der afgør valgets udfald.

I Stevns Kommune består Ældrerådet af ni medlemmer samt suppleanter for de valgte i den udstrækning, det er muligt.

Ældrerådets væsentligste opgaver er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt at formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Ældrerådet kan tage alle relevante emner op og er ikke begrænset til at udtale sig om de spørgsmål, der i forvejen står på kommunens dagsordener.

For at have valgret til Ældrerådet skal man være fyldt 60 år. Alle borgere over 60 år vil derfor få tilsendt et særskilt valgkort, som de skal tage med til valgstedet for at afgive deres stemme.

Fristens udløb for at melde sit kandidatur lå midt i september, og der er i alt 12 kandidater, som stiller op til valget i november.

På kandidatlisten er bl.a. otte af Ældrerådets ni nuværende medlemmer, som således genopstiller ved valget. Kun Dorete Olsen har ikke ønsket at fortsætte. Blandt de fire kandidater uden for det nuværende Ældreråd, er bl.a. Karsten P. Smith, som tidligere har været medlem af rådet.
rmh

Fakta:

Følgende kandidater er opstillet til ældrerådsvalget den 16. november 2021 (listet i vilkårlig rækkefølge):

 • Lilly Meisner Pedersen, Rødvig (genopstiller)
 • Mogens Hildebrandt, Rødvig
 • Peder Olsen, Strøby (genopstiller)
 • Susanne Kierch, Hårlev (genopstiller)
 • Jette Olsen, Magleby (genopstiller)
 • Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede (genopstiller)
 • Bodil Nielsen, Hårlev (genopstiller)
 • Karsten P. Smith, Rødvig
 • Hans C. Bech, Strøby Egede (genopstiller)
 • Hans Chr. Rasmussen, Gevnø Mark
 • Anna K. M. Hansen, Store Heddinge (genopstiller)
 • Søren Hall Jensen, Rødvig

Skriv en kommentar