(Last Updated On: 30. august 2016)

Debat-735x415Vedrørende borgernes massive protester mod lokalplanforslag 160 for Strandroseparken i Strøby Egede.

En af de 20 indsigelser, på i alt  64 A4 sider, fremhæver at udgangspunktet for køb af deres grund i 2013 var lokalplan 101, hvor der kunne bygges 70 boliger.

De fremhæver, at de har købt deres grund på et forkert grundlag, hvis Lokalplan 160 for delområde 2 vedtages, kan der bygges i alt 170 boliger på et tilsvarende areal som delområde 1.

Borgernes forventning til, hvordan hele området skulle se ud når det var færdigt, er hermed tilsidesat.

Entreprenøren kender udmærket Lokalplan 101 for delområde 1 og må naturligvis planlægge sit projekt på delområde 2 ud fra Lokalplan 101.

Det har hele tiden været borgernes opfattelse at delområde 2 skulle være et ”Spejl” af delområde 1.

Det skal bemærkes, at Lokalplanforslag 160 er skrevet af entreprenøren i samarbejde med Plan Stevns.

Som første Viceborgmester og formand for Stevns Spildevand, kan jeg se mange uheldige konsekvenser hvis Lokalplan 160, i sin nuværende form, vedtages af Kommunalbestyrelsen. Bl.a. skal hele spildevands- og regnvandshåndteringen nytænkes, idet kloakering af delområde 1 er bygget med den forudsætning at delområde 2 skulle være et spejl af Lokalplan 101.

Dette vil betyde store ekstraudgifter  til borgerne.

I den nye Lokalplan gives der også lov til at bygge lejligheder i 2 etager. Denne type boliger medfører flere sociale ydelser bl.a. boligsikring. Dette vil også betyde store ekstraudgifter for borgerne.

Ca. 100 ekstra boliger i delområde 2 giver også mere trafik i området samt behov for mange flere parkeringspladser. Børnehavernes og skolens kapacitet skal også reguleres så den Kommunale service er tilpasset den nye boligsammensætning.

Dansk Folkeparti på Stevns har den klare holdning, at borgerne skal kunne have tillid til Kommunens dispositioner, bl.a. derfor vil vi arbejde for at Lokalplanforslag 160 skrives om, så det er tilpasset Borgerne og Kommunens oprindelige plan for området, som er et spejl af Delområde 1 og Lokalplan 101.

Varly Jensen

Medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti på Stevns

Skriv en kommentar