(Last Updated On: 31. maj 2017)

Naturen bliver ofte fremført, som et af Stevns’ stærke kort. Den påstand holder ikke.

Bortset fra klinten har Stevns intet, der ikke findes lige så godt – eller bedre – andre steder. Den dårlige nyhed er, at Stevns ligger i bund med hensyn til mangfoldighed; den gode nyhed er, at det kan der gøres noget ved.

Det stevnske landskab er – når det er værst – præget af store monotone marker. Der mangler levende hegn og naturlige vandløb.

Markerne er underlagt den private ejendomsret, men kommunen kan ændre på administrationen af de offentlige vandløb.

Personligt synes jeg, at de genslyngede vandløb er utroligt smukke, se for eksempel Krogbækken, men mindre kan også gøre det. Man kan ændre vedligeholdelsen, lægge sten i forskellige størrelser ud samt plante skyggegivende træer langs bredderne.

Derudover bør alle de rørlagte vandløb frilægges; det vil også medvirke til en bedre og mere naturlig afstrømning. Afstrømningsproblemerne skal løses i samklang med naturlovene. Det nytter ikke at fortsætte den reguleringspraksis, der har haft for megen indflydelse siden 1940’ernes landindvindningslove.

Niels Hansen
Alternativet
Gl Køgevej 32, Klippinge

 

Skriv en kommentar