(Last Updated On: 2. april 2020)

Vinteren igennem har man kunne møde surfere i vandet ved Rødvig. Foreningen LimeLight BoardSport Club, der arbejder for fremme af alle vandsportaktiviteter, som foregår på et bræt, har fået del i årets LAG-midler. (Arkivfoto: Jens Viggo Moesmand)

Stevns: Udvikling Stevns har nu behandlet de otte indkomne ansøgninger, der var til dette års uddeling af LAG-midler. Alle otte projekter har fået bevilliget midler, som skal medvirke til udviklingen af Stevns som landdistrikt.

I alt uddeles 1.821.777 kroner til projekterne. Af de otte projektansøgninger har tre projekter fået tildelt midler fra den nye, grønne pulje for bæredygtig omstilling.

Projekterne er af vidt forskellige af karakter og omfatter både natur, sport, musik og overnatning.

Bypark i Klippinge

Borgerforeningen i Klippinge har fået tildelt 348.000 kroner til at fortsætte arbejdet med etableringen af en bypark, hvor borgere og besøgende kan mødes.

Projektplanerne indeholder både en multi- og kælkebakke, omkring 900 til 1.000 meter stisystem, plantecirkler og blomsterengblanding, skraldespande, hundelufterplads, infotavler, aktivitetsredskaber, shelter med bålplads og bordbænkesæt.

Klippinge Borgerforening havde ansøgt om 470.000 kroner.

Cellocenter i Lund

I Lund ligger Scandinavian Cello School. Centret blev oprettet i 2016 af cellisten Jacob Shaw, og har til formål at støtte, fremme og uddanne unge cellister både i Skandinavien og internationalt.

Cellocenteret har ansøgt om og fået midler til at øge centrets kapacitet med badefaciliteter, øvelokale og udendørs opholdsområde.

Der blev ansøgt om 472.811 kroner og projektet fik tildelt 304.527 kroner

Vandsport i Rødvig

Sidste år blev foreningen LimeLight BoardSport Club stiftet. Foreningen, der har base i Rødvig, vil gerne arbejde for at fremme vandsportaktiviteter med bræt, såsom windsurfing, surfing, kitesurfing, SUP (stand up paddling) og foiling, herunder at integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde.

Der blev ansøgt om 355.762 kroner, og projektet er blevet tildelt 313.000 kroner, som skal bruges til indkøb af udstyr samt opførelse og indretning af containere til et klubhus på Rødvig Havn.

Lydstudie i Frøslev

På et nedlagt landbrug i Frøslev ligger Gaarden, et kreativt fristed for udøvende musikere. Siden 2017 har Dan Dalgas og Asger Søgaard haft travlt med at omdanne den gulkalkede gård med bindingsværk, blandt andet med etablering af et lydstudie, Gaarden Studios samt overnatningsmuligheder.

I alt er der søgt om 216.774 kroner, og projektet er blevet tildelt 160.000 kroner. De ansøgte midler skal bruges til lydstudie, udskiftning af tagkonstruktion samt indkøb af inventar.

Bæredygtig overnatning

Rødvig Kro & Badehotel har søgt om midler til oprettelse af et nyt, bæredygtigt overnatningssted med 12 dobbeltværelser og en sal, der kan bruges som samlingssted til arrangementer.

Ansøgningen var på 250.695 kroner, og heraf fik Rødvig Kro & Badehotel tildelt 236.000 kr. fra puljen for bæredygtig omstilling.

Overnatning med solcelletag

Også Rødvig Ferieby har søgt midler i LAG-puljen, til etablering af et solcelletag og ny varmeenheder til et overnatningshus.

Rødvig Ferieby søgte om 379.000 kroner og har fået tildelt 230.000 kroner fra puljen for bæredygtig omstilling.

Partnerprogram

Verdensarv Stevns har søgt midler til at kunne afholde aktiviteter i partnerprogrammet, med sigte om at udvikle konkrete tiltage til sikring af bæredygtig turisme.

Partnerprogrammet søgte 230.875 kr. og fik tildelt 171.000 kr., som delvist kom fra puljen for bæredygtig omstilling.

Landdistriktskoordinator

Landsbyforum Stevns har søgt midler, der dels skal bruges til ansættelse af en landdistriktskoordinator, dels til afholdelse af møder og arbejdsgrupper.

Landsbyforum Stevns søgte om 59.250 kroner, og projektet har fået tildelt 59.250 kroner.
rmh

Skriv en kommentar