Vindmøller kan være en mulighed
Der skal være mulighed for, at vindmøller kan indgå i den energipark, som Stevns Kommune arbejder på at få opført i området mellem Hårlev og Varpel [...]