(Last Updated On: 28. september 2017)

I februar vedtog Økonomiudvalget en ny og mere involverende budgetproces i Stevns Kommune.

Fredag den 22. september præsenterede et flertal det færdige 2018-budget på 1,3 milliarder kroner.

Repræsentanter for 17 medlemmer af kommunlabestyrelsen var glade for budgetforliget, og selv hunden, Diesel, logrede med halen. Fra venstre: Bjarne Østergård Rasmussen, Anette Mortensen, Line Krogh Lay, Thor Grønbæk, Steen S. Hansen, Varly Jensen, Jan Jespersen med hund. (Foto: Klaus Slavensky)


Store Heddinge:
Budgetforliget er indgået mellem flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen, Venstre og Borgerlisten Stevns.
Løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen, slog ved præsentationen fast, at folkestyret er tilbage på Stevns:

– Uden Socialdemokratiets Steen S. Hansen for bordenden havde det ikke kunnet lade sig gøre, sagde den tidligere venstrepolitiker, der ikke genopstiller.


Borgmester sat udenfor

Det er 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har besluttet, hvordan skattekronerne skal bruges næste år.

Ganske atypisk er borgmesteren ikke med i forliget, idet han ifølge forligsgruppen udeblev fra de afsluttende forhandlinger.

– Melder man afbud til en semifinale, kan man heller ikke deltage i finalen, sagde Steen S. Hansen.

Borgmester Mogens Haugaard mener, at han er blevet smidt ud af forhandlingerne, og at der er flere områder hvor han er enig, bl.a. om en borgerrådgiver.

– Men det er overraskende at Venstre vil være med i et budgetforlig, der bygger på overbrug på mellem 5-7 mio. kroner. Det er ikke et velfærdsbudget, men et valgbudget, slutter borgmesteren, der på kommunalbestyrelsesmøde vil fremsætte ændringsforslag.

Fokus på børn og familier

Til gengæld var der stor tilfredshed med forløbet hos forligspartierne. Enhedslistens Jan Jespersen var glad for, at forløbet havde trukket borgerne ind på en ny måde.

– Stevns har fået en borgerrådgiver og et budget med fokus på børn og familier, sagde han og fremhævede, at Enhedslisten vil samarbejde med alle om at udmønte budgettet til virkelighed.

De radikales Line Krogh Lay fandt, at budgettet blev endnu bedre, efter at Bjarne Østergård Rasmussen og Borgerlisten Stevns kom med i forhandlingerne.

– I mange år er der blevet skåret på borgernære områder, det har vi undgået denne gang, sagde hun og fremhævede, at nu bliver indsatsen for børnene løftet.

Ældre tilgodeses

Den positive stemning i forhandlingsforløbet blev fremhævet af alle, og Dansk Folkepartis Varly Jensen håbede, at den nyvalgte kommunalbestyrelse vil følge budgettet:

– Det er kommet i så god tid, at hvert parti kan pleje sine fokuspunkter, som for DF’s vedkommende er børn og klima, og ældreområdet, hvor man tidligere har skåret, selv om de er årsagen til alle de goder, vi har i dag, lød det fra Varly Jensen.

Venstres Anette Mortensen fremhævede det positive i at være med i samarbejdet og få indflydelse.

– Vi står ikke udenfor, men deltager. Vi fører ikke valgkamp mod nogen, men for nogen, sagde Venstres spidskandidat og gav dette eksempel:

– Det har været uspiseligt med besparelser på udsatte børn, det er ændret nu, siger Anette Mortensen.

Ekstra hjemmehjælpstimer

Thor Grønbæk fra Borgerlisten Stevns så som sit fingeraftryk, at der kommer en sygeplejekoordinator.

– Vi skal sikre behandling og indlæggelse i rette tid så genindlæggelser undgås.

Socialdemokratiets Steen S. Hansen takkede forligspartnerne og embedsværket for samarbejdet.

Blandt de mange budgetpunkter nævnte han ekstra hjemmehjælp, så der fremover bliver gjort rent hver 14. dag hos de ældre, en ny opvisningshal, øget normering til daginstitutioner og flere lærertimer til folkeskolen.

sky

Se også Uddrag af budgetforlig 2018

Se også Budgetforløb for 2018

Skriv en kommentar