(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 43 besøgte vi arbejdsmarkedskonsulenten.

 

Kommunen er også Bende

Det har været et langt, sejt træk at få retten til et arbejde tilbage og til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis man mistede jobbet. Helt fra den første dagpengelov i 1907, a-kasserne, over fagforeningernes ret til at anvise arbejde og den statslige arbejdsformidling (AF) til dagens jobcentre, som blev overdraget til kommunerne i 2009.

Kommer fra fagbevægelsen

Så lang tid har den 50-årige Bende Bock ikke været med, men hun kommer fra fagbevægelsen og er i dag arbejdsmarkedskonsulent og en del af Stevns Kommunes Team Job & Uddannelse.

Bende Bock og hendes 10 kolleger har til opgave at hjælpe ledige borgere i job, evt. via uddannelse.

Det kan være medborgere, som er på ledighedsydelse, unge uddannelsessøgende, kontanthjælps- eller dagpengemodtagere.

– Det gælder om at finde de lediges spidskompetencer, forklarer Bende Bock.

Team Job & Uddannelse er en del af Jobcentret, hvis formål bl.a. er at hjælpe ledige borgere ind på arbejdsmarkedet.

“Sammen” er et nøgleord for Team Job & Uddannelse. Borgerne deltager i et indsatsforløb, der begynder med et møde, hvor erfaringer, uddannelse, fremtidsønsker, personlige styrker og interesser samt udfordringer bliver talt igennem.

På hele Jobcentret er der for tiden 2.072 sager, der omhandler forsørgerydelser, personlig assistance, løntilskud og meget andet.

Finder uddannelser og job

Bende har ca. 25 samtaler om ugen – og så undervisning af ledige på jobworkshops og netværkshold. I disse forløb arbejder Bende sammen med borgerne om handleplaner. Hun taler om “elevatortaler”, som dækker over at øve sig i på kort tid at præsentere sig selv: kompetencer, baggrund for at søge et job, kendskab til virksomheden osv., som hvis man tog en elevator fra stuen til 4. sal.

– Jeg underviser i det, der er evidens for, og som, vi tror på, virker. Og en vigtig opgave er at gøre de lediges tid i Jobcentret så kort og værdifuld, som muligt, siger Bende, der stolt kan tilføje, at Stevns er blandt de bedste i landet til at skaffe borgerne uddannelse eller arbejde.

– De ledige har så mange kompetencer, men ofte spiller Janteloven ind, og den begrænsning skal vi ud af. Både en husmor og en kasserer i sportsklubben har erfaringer, der kan bruges i arbejdslivet.

Bende oplyser, at der er 800.000 danskere, der skifter job om året, og at 70-80 pct. af alle job skifter hænder via det, hun kalder det “usynlige arbejdsmarked”, altså netværk og uopfordrede ansøgninger. Så der trænes med at opøve kunnen i at skrive ansøgninger, finde relevante virksomheder, bruge de sociale medier og være skarpe til ansættelsessamtaler.

– Vi laver en ABC-handlingsplan med fokus på jobønske, branchevalg og strategi. En del ledige bliver kaldt til samtale og får job, inden undervisningen er slut.

Fællestillidsmand for HK’ere

Selv har Bende pendlet fra A til Z.

Uddannet kok som 19-årig. Har bl.a. rørt i gryderne på Arken i Køge og Grøften i Tivoli. En tid som pædagogisk assistent i børnehaven Bullerbo, været faglig sekretær i Pædagogisk Medhjælper Forbund og senere i FOA.

Hun elskede at rejse på hele Sjælland, deltage i lønforhandlinger, blokader “vi fik vores vilje”, og tage sig af arbejdsskadesager og ansættelsesjura.

Det varede i 10 år, og det blev for hårdt i længden med døgnarbejde.

Så Bende så efter, hvilken kommune der i hendes optik klarede den bedst og havde færrest “dårlige sager”.

Det var Stevns, hvor hun har været siden 2010, og i dag er fællestillidsrepræsentant for 188 HK-ansatte.

Cacillac og kampgejst

Fritiden er helliget Cadillac-segmentet. Model 1952 Sedan.

Manden er formand for Cadillac-klubben, Bende redaktør af deres blad. Veterancampingvognen SMV fra 1966 kommer bag på cadillac’en, når de tager til stævner.

Her høres og danses rockabilly, men der sniger sig også lidt Metallica og Volbeat ind.

“Livets dessert”, kalder Bende sine børnebørn, som hun kan finde på at gå i køkkenet med, for færdighederne som kok er ikke mere glemt, end at hun selv lavede mad til over 80 gæster til sin 50- års fødselsdag.

. Det er de virkningsfulde indsatser og gode resultater, jeg lever af, det er min livsmedicin, siger hun om resultaterne af Team Job & Uddannelses arbejde.

Så selv om de faglige organisationer er blevet svækket siden septemberforliget i 1899 og forbuddet mod eksklusivaftaler i 2006, så er der stadig kampgejst i institutionen Bende anno 2017.

sky

Fakta om Team Job og Uddannelse:
12 medarbejdere
729 sager per oktober 2017

Økonomi for hele arbejdsmarkedsafdelingen vedr. administration:
Arbejdsmarked: 23,6 mio.kr.
Produktionsskoler: 2 mio. kr.
Ydelser mv. adm. af arbejdsmarked: 300 mio. kr.

Tidligere artikler i serien:

Skriv en kommentar