(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Socialdemokratiets Steen S. Hansen (stående) sagde nej til udlicitering af ældreomsorgen på Ældre Sagens valgmøde, der også debatterede Strøbyhjemmet, olle-kolle, dyrebesøg, tekniske hjælpemidler og genoptræning. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Ældre Sagens valgmøde trak fulde huse på Stevnshøj i sidste uge. Set med de kvantitative briller, vidnede de godt 75 tilhørere og 11 politiske kandidater om, at debatten om ældrepolitik på Stevns er et af kommunalvalgkampens hotteste emner.

Tidligere borgmester Gina Øbakke (S)agerede som ordstyrer, og bad forsamlingen starte med et minuts stilhed for at mindes nyligt afdøde Kaj Weng Rasmussen (V), der var aktiv i kommunalpolitik i næsten 52 år, og som brændte for netop ældrepolitik.

For og imod udlicitering

At samtlige 11 kandidater talte varmt for at styrke plejen af de ældre, overrasker måske ikke, men der var mange forskellige måder at nå samme mål på.

Mest markant var uenigheden om hvem der skulle varetage opgaver på ældreområdet. Liberal Alliances Rasmus Englund der bl.a. var fortaler for udlicitering af tøjvask. Dette blev skarpt afvist af socialdemokraten Steen S. Hansen, som ønskede ældrepleje i kommunalt regi:

– Jeg siger nej til at skabe utryghed blandt borgerne, lød det med applaus fra salen.

Også Johnny Andersen fra Nyt Stevns sagde nej tak til udlicitering, og satte dermed spørgsmålstegn ved den “politiske håndfæstning”, som Nyt Stevns, Liberal Alliance og de konservative indgik fornyligt.

Derimod kunne den røde og den blå kandidat mødes om at støtte et centralt behandlingssted for dementsramte.

Væk med “minuttyranni”

Kandidaterne kom godt om mange aspekter i ældreomsorgen. Janne Jensen (DF) talte for at øge budgettet til f.eks. demente. Den frie kandidat Betina Baden ville styrke det frivillige arbejde for ældre uden at de skulle overtage det professionelle arbejde.

Enhedslisten Jan Jespersen fremhævede det nye budgetforlig, som gjorde op med de besparelser der har været på ældreområdet siden 2013. Desuden ville han have “minuttyranniet” for medarbejderne stoppet og indføre mere fleksibilitet til gavn for borgerne.

Mangel på transportmidler

Her fik han hjælp i argumentationen af flere ansatte blandt tilhørerne. Lis Pedersen fortalt hvorledes mangel på biler betød, at hun måtte cykle mange kilometer for at klare op til 30 hjemmebesøg om dagen.

Den tid åd af den sosu-tid, som er afsat til de ældre.

Flere politikere responderede på dette ved at henvise til at det kommende budget for 2018 havde afsat mere tid til hjemmepleje. Line Krogh Lay (R) gav udtryk for, at dette problem skulle løses.

Udviklingsbyers plejecentre

Andre politikere fremhævede forholdet mellem ældre med plejebehov og deres pårørende. Thor Grønbæk fra Borgerlisten Stevns talte for aflastningsprogrammer og vidensdeling, og Ellen Knudsen (K) fandt, at ældreplejen først og fremmest var borgerservice, hvilket krævede flere medarbejdere, og at ingen skulle visiteres til en plejebolig “i den anden ende af kommunen”.

Dette medførte debat om at opretholde almene plejepladser i de fire udviklingsbyer Rødvig, Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede.

John Dalsgaard Jensen (V) vil have plejecenterplanen realiseret så hurtigt som muligt “så man kan vælge et sted at bo ud fra egne behov.”

Hans Christian Rasmussen fra SF rejste et andet og mere praktisk behov om, at der skulle være et køkken på alle plejehjem, som dagligt lavede mad til de ældre.

sky

 

Skriv en kommentar