(Last Updated On: 30. oktober 2017)

Af: Lars Børgesen, kandidat for Socialdemokratiet

Nu nærmer tiden sig, hvor du skal sætte dit kryds.

I dit valg synes jeg, at du skal kigge efter en kandidat, som vil arbejde for øget og mere borgernær velfærd for ældre, børn, syge og mennesker, som har behov for en hjælpende hånd for at komme tilbage til et normalt liv.

Vi skal sikre, at de kommunalt ansatte har de rigtige betingelser for at levere bedst mulig service og rådgivning, så ingen efterlades på en ordning, hvor der ingen vej er ud af.

Den nye flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen har sat retningen og er begyndt rejsen, men det må aldrig blive en sovepude. Vi skal finde flere midler fremover, så vi sikrer bedre vilkår i daginstitutioner, ældreplejen, og for syge og udsatte.

  • Daginstitutioner skal have flere varme hænder.
  • Ældre skal have ret til mere hjælp og personlig pleje.
  • Syge og udsatte skal have en borgerombudsmand til at kontrollere sagsbehandlingen i kommunen.

Husk det, når du stemmer og gerne personligt på undertegnede på den socialdemokratiske liste.

Lars Børgesen, Hårlev

Skriv en kommentar