(Last Updated On: 21. december 2017)

Klagesag afvises af udvalgsformand

Strøby Egede: I november rejste en forældregruppe en klagesag mod AIK Fonden og Stevns Kommune vedrørende, at børn ikke måtte medbringe mad eller drikkevarer i Strøbyhallen, eller på idrætscentrets områder.

Klagen endte med at forvaltningen slog fast, at det var i orden at medbringe sin “egen flade rugbrødsmad og drikkedunk”,

Ny klagesag

Hardy Javelin fra forældregruppen har nu fulgt op med endnu en klagesag.

Denne gang til Erhvervsstyrelsens Klagenævn over personsammenfald i AIK Fonden og et privat VVS-firma, samt tilsidesættelse af god fondsledelse.

Forældregruppen finder, at der er et misforhold i, at ejeren af vvs-firmaet også sidder i AIK Fondens bestyrelse.

“Forældregruppens interesse for at klage har baggrund i, at det sikres, at vedligeholdelsesarbejder i Strøby Idrætscenter og ny-, om-, og tilbygninger sker på almindelige markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med lovgivningen, så skatteydernes – herunder Forældregruppens – penge forvaltes forsvarligt.”, skriver advokat Thomas Buus Pedersen, på forældregruppens vegne, der også overveje at klage til Tilsynsrådet om Stevns Kommunes “manglende tilsyn med AIK Fonden”.

Spinkelt grundlag

Stevns Kommune har imidlertid afvist, at kommunen har en egentlig tilsynspligt og henviser til, at kommunen holder flere dialogmøder om året med AIK Fonden.

Formand for kommunens Social-og sundhedsudvalg, Thor Grønbæk, finder sagen utrolig tvivlsom.

Han mener, at sagen om madpakker er imødekommet.

– Imidlertid kører sagen videre og nu er påstanden, at et personsammenfald skulle være et stort problem i en lille fond der i mange år er ledet af frivillige, som ikke har nogen økonomisk fordel ved at påtage sig det ekstra arbejde, siger Thor Grønbæk.

– Når jeg gennemgår de få bilag omhandlende de udførte opgaver af VVS firmaet, må jeg erkende at alt fornuft i sagen forsvinder. Det virker mere som om man kører sagen af personlige årsager og bruger et meget spinkelt grundlag for at ramme en eller to personer, skriver Thor Grønbæk til forældregruppens advokat.
sky

 

Skriv en kommentar