(Last Updated On: 21. december 2017)

Der blev taget slamprøver fra det grumsede vand i gadekæret. (Foto: Anita Pedersen)

Højerup: For nylig blev der taget hul på en spændende proces. Højerup Borgerforening afholdt en workshop med byens borgere, kommunen og en konsulent med speciale indenfor gadekærsmiljø. Formålet var at finde fælles fodslaw for, hvorledes gadekæret skal se ud i fremtiden.

– Mødet var rigtig positivt. Alle vil det samme. De vil nærmiljøet omkring gadekæret, udtaler formand for Højerup Borgerforening, Anita Pedersen.

Højerup gadekær er med sin beliggenhed et centralt omdrejningspunkt for hele landsbyen.

Spildevand og slam

Der er igennem årene sket en ophobning af slam i gadekæret, da al spildevand er blevet ledt til gadekæret.

Det er først i 00’erne, at der ved etablering af to strenget kloakering ikke længere blev ledt spildevand ud i gadekæret.

Slammet fra spildevandet har med sine store mængder af næringsstof medført en dårlig sigtbarhed, ligesom man lejlighedsvis har haft bundvendinger med tilhørende luftgener.

Testes for tungmetaller mm.

I forbindelse med projektet er der blevet taget slamprøver fra båd. Laboratorieanalyser vil nu vise, om der er tungmetaller eller andre giftstoffer ophobet i slammet. Disse analyser er nødvendige for at få kendskab til, hvor omkostningstungt det vil blive at få fjernet al slammet fra gadekæret.

Stevns Kommune har bevilliget 21.000 kr. til at få foretaget en slamanalyse samt hjælp til en proces med konsulentbistand til udformning af en projektbeskrivelse.

Borgerforeningen skal nu sammen med kommunen udarbejde en projektbeskrivelse, hvorefter der skal ansøges om kommunale- og fondsmidler til renovering af gadekæret.

 

Skriv en kommentar