(Last Updated On: 5. januar 2018)

Østsjællands Beredskab skal spare fem millioner.
Men afviser, at der er taget beslutninger om stationslukninger og fyringer.

Skal beredskabsdirektør Lars Robetje skal spare 22 fuldtidsbrandmænd og 25-30 deltidsbrandmænd væk i Østsjællands Beredskab? (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Det er skiftedag i kommunerne. Borgmestre går af og nye kommer til. Men den daglige drift fortsætter, og det gør den også for Østsjællands Beredskab, dog med to forskelle.

Stevns tidligere borgmester Mogens Haugaard Nielsen afløses på formandsposten i Østsjællands Beredskab af Greves borgmester Pernille Beckmann, og så skal der skæres fem millioner kroner i 2018.

Er Hårlevstationen truet?

Der er otte kommuner, der indgår i beredskabssamarbejdet. Foruden Stevns er det Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner.

Besparelsen fremgår af en såkaldt “risikobaseret dimensionering” som Beredskabskommissionens otte borgmester godkendte kort før jul.

Ifølge forlydender skulle denne plan opereres med lukning af to brandstationer. Her skulle tre stationer være i spil, Tigervej i Køge, Solrød og så brandstationen i Hårlev.
Ved “Dimensioneringsplanen” i 2012, blev der nyinvesteret i materiel for 2,3 mio. kr. i Hårlev.

Fastholdes responstid?

Dette afvises af Beredskabsdirektør Lars Robetje, som forklarer, at den ny fælles model er sendt til behandling i de respektive byråd.

– Beredskabskommissionen har i modellen lagt vægt på, at den nuværende responstid i alle otte kommuner fastholdes, så borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil, siger Lars Robetje, og fortsætter:

– Oven på dette basisniveau kan beredskabskommissionen i dialog med den faglige ledelse, kommuner, leverandører og medarbejdere bygge den endelige model for, hvordan det operative beredskab skal se ud i de enkelte delområder. Der er ikke taget beslutning om at nedlægge konkrete stationer eller fyre et bestemt antal brandfolk. Det er udelukkende på rygteplan. Vi har en minimumsramme, og det er den som skal drøftes med kommunerne, slutter beredskabsdirektøren.

Forhandlinger er i gang

En sådan dialog indledtes allerede mandag med Stevns Kommune, hvor borgmester Anette Mortensen (V) havde inviteret beredskabsdirektøren til møde.

Hvis det ender med, at Hårlev stationen nedlægges, vækker det ifølge borgmesteren stor bekymring for om kommunens borgere trygt kan regne med den hidtidige dækning.

– Som borgmester finder jeg det helt afgørende, at vore borgere og politikere har en sikkerhed og tryghed i forhold til den dækning, som Beredskabet fremover skal levere, udtaler Anette Mortensen.

Hvordan modellen konkret skal udmøntes, tages der først stilling til ultimo januar, når Beredskabskommissionens forslag er behandlet af alle interessentkommuner.

sky

Se også Underskriftsindsamling i Hårlev

 

Skriv en kommentar