(Last Updated On: 26. marts 2018)

Ældresagen i Stevns Kommune ønsker at udtale sig om plejecenterplanen for Stevns Kommune:

Plejecenterplanen har gennem det seneste års drøftelser handlet meget om bygninger og mindre om indhold.

Ældresagen Store Heddinge ser med stor tilfredshed på, at der synes at tegne sig et flertal for et plejecenter i hvert af de fire byområder: Rødvig, Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede, men ser med bekymring på, at den planlagte kapacitet allerede i dag synes utilstrækkelig, hvis Brohøj skal ophøre som plejehjem med udgangen af 2019.

Vi mener, at det er vigtigt, at hvert plejecenter får en kapacitet, der svarer til borgernes ønsker i de enkelte områder.

Nok så vigtigt er det at se på hvert plejecenters mulighed for at yde en pleje, som viser respekt og værdighed overfor beboerne. Uanset ønsket om at samle demensramte beboere et sted, vil det være et faktum, at det ikke kan lade sig gøre. Der er allerede i dag demensramte beboere på alle plejecentre, og vi anser det for særdeles sandsynligt, at det også vil være situationen i fremtiden. Derfor ønsker vi, at der tages højde for dette.

Desuden bør det overvejes, om der fortsat skal være et fælleskøkken, der leverer mad til plejecentrene. Der er lavet utallige undersøgelser, der antyder, at det er en kvalitet i sig selv, at maden fremstilles, hvor den skal indtages. Denne viden bør også indgå i en plejecenterplan.

Skulle det ulykkelige ske, at vi løber ind i en storkonflikt, vil Stevns Kommune spare rigtig mange lønkroner. Det bør være selvindlysende, at disse penge forbliver, hvor de er sparet – ikke mindst på ældreområdet.

Endelig må det være et ufravigelig krav, at der altid er nok uddannet personale til at yde den nødvendige pleje.

Dorete Olsen
Formand for Ældre Sagens koordinationsudvalg

Skriv en kommentar