(Last Updated On: 11. maj 2018)

I et helt nyt bogværk, netop udkommet fra Slotsforlaget, kan man blive meget klogere på den mere en 600 gamle middelalderborg på Stevns: Gjorslev Slot

Se billederne fra receptionen på Gjorslev Slot. (Fotos: Rikke Michael Hansen):

Bogudgivelse: »Oprindeligt bygget som symbol på en kirkefyrstes magt står Gjorslevs tårn højt knejsende og lader sig stadig respektfuldt beskue fra nær og fjern. Egentlig er det lidt af et mirakel, at en dansk middelalderborg er bevaret så forholdsvis intakt. Et langsomt og uopretteligt forfald, krigshandlinger og ødelæggende brande samt skiftende tiders ombygnings- eller nedrivningsiver har været mange historiske bygningers tunge skæbne. Alt dette har Gjorslev været forskånet for, og ikke mindst takket være ejere, der har ofret store summer på vedligeholdelsen, står bygningen endnu — mere end 600 år efter opførelsen.«

Sådan indledes forordet til den flot indbundne bog om Gjorslev Slot, som både indeholder en bygningsarkitektonisk og en historisk gennemgang, suppleret med mange flotte fotos samt kort og oversigter over godset.

14 år undervejs

Gjorslev Gods en solrig søndag eftermiddag i maj 2018. (Foto: Rikke Michael Hansen)

14 år har bogen »Gjorslev – en bispeborg på Stevns«, været undervejs, og det store arbejde er hovedsageligt forestået af Jesper Jørgensen.

Det er Jesper Jørgensen, som har samlet relevante tekster, redigeret bogen, taget mange af bogens fotografier, og så har han selv skrevet flere af kapitlerne; nemlig de kapitler, som giver en grundig gennemgang af slottets i alt 26 ejere gennem tiderne.

Og ja, Gjorslev er et slot:

– Gjorslev har både været ejet af og beboet af kongelige. Derfor er det et slot, forklarer forfatteren.

Fra genoptryk til værk

Det hele begyndte i 2004, hvor Jesper Jørgensen – på opfordring fra den daværende godsejer Peter Henrik Tesdorpf – påbegyndte opgaven med at genoptrykke en bog fra 1924, der handlede om Gjorslevs historie. Bogen, som kun blev trykt i 300 eksemplarer i folioformat, var skrevet af historiker og museumsinspektør Christian Axel Jensen.

Lone Kühlmann har selv boet på slottet. Hun har bidraget med et kapitel til bogen og var blandt gæsterne til receptionen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

 Undervejs i arbejdet dukkede flere interessante historier op, og den oprindelige opgave udviklede og udvidede sig løbende, efterhånden som flere artikler kom til. Til et 480 sider stort værk, der også indeholde tekster om slottet og broen, skrevet af de to arkitekter Johannes Hertz og Søren Lundqvist. Landinspektør Thorkild Høy beretter om Gjorslev Møllesø mens biolog og fiskespecialist Henrik Carl har en artikel med om fiskebestanden i Møllesø.

Langt størstedelen af bogen er dog skrevet af Jesper Jørgensen selv. Fra side 158 til 451 kan man læse om samtlige af godsets ejere gennem tiderne. Lige fra Roskildebispen Peder Jensen Lodehat, som lod borgen opføre i cirka 1396, til den netop nyudnævnte godsejer, 24-årige Jens Tesdorpf, søn af Peter Henrik Tesdorpf.

Bogen slutter med et humoristisk tilbageblik af forfatter og journalist Lone Kühlmann, der som kun 17-årig opholdt sig knap et år på slottet for at »få et begreb om husholdning«, som hun formulerer det i sin artikel.

Velkomst med parforcehorn

Det 480 sider lange værk om Danmarks bedst bevarede middelalderborg blev søndag eftermiddag præsenteret ved en bogreception på Gjorslev, hvor omkring 100 inviterede gæster blev budt indenfor i den nordre pillesal.

Familiemedlemmer, venner og bidragsydere til bogen blev budt velkommen af den nu tidligere godsejer Peter Henrik Tesdorpf, som varmt takkede forfatteren og vennen for hans årelange arbejde med det, han kaldte »et stykke spændende Danmarkshistorie«.

Forfatteren er oprindeligt klassisk musiker og pladeproducent med eget studie, og hans musikalske interesse – som han for øvrigt deler med Peter Henrik Tesdorpf – influerede da også på eftermiddagens program, som indledtes med en velkomstfanfare på parforcehorn, blæst af Jesper Jørgensen og Peter Henrik Tesdorpf; begge iført trøjer med biskop Lodehats våbenskjold. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Et højdepunkt

Jesper Jørgensen med det færdige værk på 480 sider. (Foto: Rikke Michael Hansen)

At bogen har været længe undervejs blev da også kommenteret af forfatteren:

– Jeg har haft fire helt fantastiske højdepunkter i mit liv. Den gang jeg blev født. Anden gang, da jeg giftede mig med Dorte. Tredje gang, da vi fik vores datter: Cæcilie, og fjerde gang er i dag, hvor jeg er nedkommet med bogen om Gjorslev. Det har dæleme været en hård graviditet, og jeg har haft forfærdeligt megen kvalme undervejs, sagde Jesper Jørgensen.

Herefter fik Jesper Jørgensen lejlighed til at takke de mange bidragsydere til bogen, hvoraf mange sad i salen som særligt indbudte gæster.

Eftermiddagen bød også på to musikalske indslag af særklasse: Først med koncertpianist Elisabeth Westenholz, som spillede Beethovens klaversonate. Det lød fortryllende, selvom klaveret ifølge den tidligere godsejer ikke har været stemt i mange år.

Senere lød blokfløjtetonerne med temaer over kendte danske sange fra solist Michala Petri.

Koncertpianist Elisabeth Westenholz. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Kan købes på nettet – eller i mediehuset for en enkelt dag

Bogen er på 480 sider, den koster 395 kroner og kan bestilles på slotsforlaget.dk.

Vil man gerne spare portoen – og have en signeret udgave af bogen – så vil det være muligt at købe bogen ved en enkeltstående begivenhed i Mediehuset på Nytorv 6 i Store Heddinge, hvor Jesper Jørgensen vil fragte et antal eksemplarer af det historiske værk til Mediehuset.
rmh

 

Skriv en kommentar