(Last Updated On: 14. juni 2018)

Nu har der i uge- og dagspressen været forskellige indlæg omkring ansættelse af en uafhængig borgerrådgiver, som en stor flertalsgruppe i den forhenværende kommunalbestyrelse havde afsat penge til i budget 2018, men som et nu snævert flertal har fravalgt.

Min frustration er stor og jeg undrer mig over, hvorfor et meget snævert flertal vælger at prioritere på denne måde? Det er ikke godt nok,  at man, som borgmesteren forklarer, i andre kommuner har valgt at klare sig med ansættelse af en borgerrådgiver under kommunen og i nogle få timer.

Jeg vil gerne vide følgende:

Hvor stor er borgertilfredsheden i disse kommuner, har man en kvalitetsstandard nedfældet, og holder det afsatte timeantal stik, eller har det lige så stille løst sig?

Hvordan ser det ud med borgertilfredsheden i de kommuner, der har en uafhængig borgerrådgiver? Men ikke mindst….

Hvordan stemmer det overens med Stevns Kommunes “Værdighedspolitik“?

I formålet læser jeg bl.a. følgende i uddrag: “Ældre, der har brug for hjælp, skal støttes, så de kan leve et liv, hvor de er mest mulig uafhængige af andre. Dette med udgangspunkt i kerneværdierne tryghed, værdighed og meningsfuldhed”, og jeg tilføjer og selvrespekt. I næste afsnit anføres det, at ældre medborgere skal have støtte, og at det skal være “i overensstemmelse med deres individuelle ønsker, behov og ressourcer”.

Hvor skal ressourcerne komme fra, hvis gulvtæppet af forskellige årsager er revet væk under en, og man for en tid har mistet overblikket over alt i sit liv? Hvor kan man få hjælp, når man ikke ønsker eller har mulighed for hjælp fra voksne børn eller andre pårørende? Hvem kan man tale med? Man ringer til kommunen og ved ikke, hvilke spørgsmål man skal stille for at få den rette hjælp. Hvad og hvor er de ansøgninger og skemaer de ved kommunen siger, man skal udfylde, og hvad skal der skrives? Hvor sidder panikknappen? Hvad blev der af hjælp til selvhjælp, eller er det efter devisen “er du Guds barn så hjælp dig selv”? Hjælpen skal være at hente hos en uafhængig borgerrådgiver.

Jeg giver gerne lidt mere i skat for at vi i Stevns Kommune kan få råd til at hjælpe de borgere, der i en tilspidset situation har brug for uvildig hjælp og vejledning. En slags socialrådgiver, der kan finde rundt i de mange instanser og støttemuligheder, udstyre et medmenneske med en trin for trin-liste, så man kan komme helskindet videre med sit liv.

Med venlig hilsen

Anna Hansen
Stivangen 4
Store Heddinge

 

Skriv en kommentar