(Last Updated On: 24. april 2015)

Affaldsindsamling-2014
DN-Stevns og frivillige asylvenner fra Stevns havde aftalt, at koordinere indsatsen og samtidig få en god mulighed for at lære af hinanden ved affaldsindsamlingen. (Foto: Michael Løvendal Kruse).

Det var resultatet ved Danmarks Naturfredningsforenings
årlige affaldsindsamling på Stevns

STRØBY EGEDE/RØDVIG/LUND: Det var en meget flot dag, og 25 frivillige fra hele Stevns deltog i indsamlingen.Der var tre steder, Prambroen ved Strøby Egede med fire deltagere, Lund Havn med otte deltagere og Rødvig Øststrand med 13 deltagere. I løbet af ugen har der også været andre indsamlinger forskellige steder. Ved DNs nordlige affaldsindsamling, der udgik fra Prambroen, var der i år få deltagere. Til gengæld var der desværre igen i år bunker af affald. Da de to timer var gået, var det med stor tilfredshed, at indsamlerne kunne konstatere at have samlet ni sække.

Skrald og 150 kg. effekter
Otte veloplagte ”skidtsamlere” rensede kysten ved Lund. 80% af affaldet kommer fra havet, årets kuriosum: en skumgummimadras ellers især ødelagte fiskeredskaber. Dåser var så tærede, at der ikke kunne findes en hel. I alt samledes 10 sække + alt det løse (større effekter) = ca. 150 kg, men kysten syntes umiddelbart renere end tidligere år, og værd at bemærke ikke så mange patronhylstre. Det bør nævnes, at der er nogle strandgængere som er meget flinke til at samle skrald under strandturen, så DN’s indsats nytter noget.

Flygtninge gav en hånd
Ved Rødvig var der 13 indsamlere. Deriblandt seks asylsøger fra Eritrea med bopæl på Asylcenter Sigerslev. ”DN-Stevns og frivillige asylvenner fra Stevns havde aftalt, at koordinere vores indsats og samtidig få en god mulighed for at lære af hinanden. Her var en god mulighed for, at præsentere en anden side af Danmark. Det frivillige danske foreningsliv, og det var en meget positiv oplevelse. Der blev talt en del, mens vi gik og samlede affald”, siger Michael Løvendal Kruse, formand for DN-Stevns.

»Mosasauren« imponerede Eritreanerne
Øststranden var noget renere end de andre år, hvilket er positivt. Det viser, at indsatsen batter. ”Det gav mig mulighed for, at holde et lille foredrag om Stevns Klint og verdensarven ved Korsnæbbet. Især fortællingen om Mosasauren imponerede Eritreanerne, og løftede dyrelivet på Stevns op i en anden liga i forhold til Afrika”, fortæller Michael Løvendal Kruse. Der blev også tid til, at rense trampestien indtil Boesdal, og også her var der pænt rent, men alligevel blev det til 14 sække med affald. Dagen blev afsluttet med kaffe og kage på Rødvig Kro. Det var kroens måde at støtte affaldsindsamlingen.

Skriv en kommentar