(Last Updated On: 28. marts 2014)

Morgennetværk
Der blev præsenteret masser af gode idéer til udvikling af fremtidens erhvervsliv på Stevns, da der var indbudt til morgennetværksmøde i Tinghuset i Store Heddinge. (Foto: Stevns Erhvervsråd)

STORE HEDDINGE: Stevns Erhvervsråd havde torsdag den 13. marts indbudt lokale erhvervsdrivende til det første morgennetværksmøde i Tinghuset i Store Heddinge.  Over 35 erhvervsdrivende – lige fra automekaniker til advokater – var mødt op i Tinghuset, hvor Erhvervsrådschef Thomas Christensen bød velkommen med kaffe og brunch.
I diskussionen omkring, hvad man kan bruge netværksmøderne til, var der bred enighed blandt de fremmødte om, at den væsentligste fordel ved at deltage på møderne er muligheden for at møde nye mennesker.
”Mennesker handler jo ikke med forretninger, de handler med mennesker”, sagde Jørgen Andersen fra Dansk Indkøb A/S, og han uddybede:
”Man kan jo bedst lide at handle med dem, man kender, og i sådan et netværk som Stevns Erhvervsråd, så opstår der jo venskaber, som man også kan bruge businessmæssigt. Så relationerne blandt medlemmerne er enormt vigtige. ”
Efter en kort præsentationsrunde for alle deltagere, fik borgmester Mogens Hauggaard Nielsen (V) ordet. Han kunne oplyse, at kommunen har stor fokus på erhvervslivet på Stevns – blandt andet er der planer om at gennemføre otte virksomhedsbesøg i 2014, så kommunen kan danne sig et bedre billede af, hvad problemstillingerne er for de erhvervsdrivende på Stevns.
Afslutningsvist var der rundvisning i Tinghuset, hvorefter alle kunne tage videre på deres respektive arbejdspladser med nye kontakter i bagagen.

Skriv en kommentar