(Last Updated On: 28. august 2020)

I dag blev en 38-årig kvinde ved Retten i Roskilde dømt for groft at have bedraget tre par økonomisk ved at have lovet at agere rugemor. Hun modtog i den anledning knap en halv million kroner fra de tre par uden at have til hensigt at overholde den indgåede aftale.

Stevns: En 38-årig kvinde blev i dag ved Retten i Roskilde idømt en ubetinget fængselsstraf på et år og ni måneder for bedrageri af særlig grov beskaffenhed mod tre barnløse par samt dokumentfalsk. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Sagen begyndte i marts 2016, da den nu 38-årige kvinde, der dengang havde bopæl i Stevns Kommune, indgik en aftale med tre forskellige par om at agere rugemor for deres barn mod betaling af udgifter forbundet hermed. Den nu dømte fødte tvillinger i 2016 som følge af den fertilitetsbehandling, hun havde gennemgået med et af parrene. Graviditeten blev dog hemmeligholdt, alt imens hun fra de tre par fik dækket udgifter, hun påstod at have lagt ud for i forbindelse med fertilitetsbehandlingen.

Kvinden gav parrene usande oplysninger vedrørende sine udgifter og påstod desuden, at fertilitetsbehandlingen var mislykket, eller at hun undervejs havde mistet barnet i ufrivillig abort.

Forholdene blev anmeldt til politiet i slutningen af 2017, og frem til dommen i dag har sagen været efterforsket i sektionen for Speciel Efterforskning – Økonomisk Kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

– Efter en lang og intensiv efterforskning i en sag uden fortilfælde, er jeg tilfreds med, at den samlede sag er blevet bedømt ved retten, siger politikommissær Martin Eise Eriksen, der er leder af efterforskningsafdelingen for Økonomisk Kriminalitet.

Økonomiske og menneskelige konsekvenser

Specialanklager Anja Lund Liin mødte i Retten i Roskilde i dag og angav i sin procedure, at denne sag om bedrageri af særlig grov beskaffenhed har haft store økonomiske og ikke mindst menneskelige konsekvenser.

– Jeg er rigtig glad for, at retten var enig med mig i, at sagen ikke kun skulle bedømmes alene ud fra det økonomiske tab, men også ud fra den vildfarelse og de menneskelige konsekvenser, som den tiltalte har påført de forurettede. Det er ganske alvorligt bedrageri, vi har set i denne sag, og det lagde retten også vægt på i dommen, siger specialanklager Anja Lund Liin fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 38-årige kvinde skal desuden betale erstatning til de tre par.

Hun ankede dommen.

Skriv en kommentar