(Last Updated On: 23. september 2019)

Vi er overraskede over, at flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune ikke afviser, at Strøby Egede kan byudvikles ud mod Tryggevælde Ådal – et sårbart natur- og kulturarvsområde, som politikerne ellers i flere omgange har vedtaget at beskytte.

Det undrer os især, at Socialdemokratiet ikke tager klart afstand fra denne byudvikling. Kun Steen Nielsen udtrykte tydeligt, at han stod fast på, at der ikke skal bygges yderligere mellem Stevnsvej og ådalen.

Som mangeårige socialdemokratiske vælgere har vi tillid til, at de øvrige af partiets medlemmer i kommunalbestyrelsen slutter op om Steen Nielsens holdning.

Op til det seneste kommunalvalg afgav nuværende viceborgmester, Steen Hansen, følgende løfte:

”Hvad er det, der gør Strøby Egede til det, som det er? Hvis man har lyttet til borgerne på borgermøder, så er det naturen og adgangen til denne, som gør området unikt, og dette argument skal vi værne om og beskytte. (…) Der skal gøres op med mere end 20 års planløs udvikling, og borgerne har ret og krav på at kunne se, hvad der er planlagt for på nabogrundene, når de investerer familiens penge i en bolig. Det kræver politisk styring og borgerinddragelse. Dette skal være gældende for fremtiden i al planlægning på Stevns.” (Stevnsbladet d. 05.10.16).

Tidligere har Steen Hansen også foreslået, at Tryggevælde Ådal skulle udnævnes til ”Stevns Naturpark”: Et unikt stykke natur, som vi skal værne om.

På Socialdemokratiets nyligt overståede kongres var udmeldingen fra vores statsminister klar:

”Vi er dybt taknemmelige for hver en stemme. Og vi ved, den kun er til låns, hvis ikke vi lever op til jeres tillid.”

Så kære socialdemokrater, vis, at I fortjener vælgernes tillid. Beskyt vores ådal, som I hidtil har tilkendegivet.

Hanne Julie og Jackie Stenderup
Langager 16
Rødvig

Skriv en kommentar