(Last Updated On: 19. februar 2020)

Svar til Sejer Folke

I dit læserbrev i Stevnsbladet i sidste uge beklager du, at de øvrige partier ikke stemte for Enhedslistens forslag den 18. december om at rette henvendelse til Folketinget om Lille Syd og signaler. I samme åndedrag bruger du Faxes beslutning ud fra samme i din argumentation. Faxes beslutning afviger en del fra din sagsfremstilling, som ikke indeholdt noget om Østbanen. At Faxe beslutter at påhæfte et afsnit om Østbanen og på flere øvrige punkter ændrer ordlyden i sagen, er deres beslutning.
Det ændrer ikke på, at sagsfremstillingen handlede om noget andet.
Vi forholdt os til indholdet i din sag og står ved den beslutning, vi traf den 18. december. Vi ønsker at holde os til den aftale, vi lavede på tværs af de tre kommuner om at tage en sag ad gangen, startende med Østbanen. Dette for ikke at åbne op for en lang liste af ønsker, som risikerer at drukne den aldeles akutte sag om Østbanen. Ting, som kan være nok så vigtige, men det nytter ikke at skyde med spredehagl, mens skinnerne forfalder, og der diskuteres yderligere forringelser i form af BRT-løsninger.
Hver ting til sin tid.
Vi ønsker en målrettet henvendelse alene om Østbanen, for uden den er vi stillet meget dårligt. Det er ærgerligt, at der nu bliver sendt forskellige signaler, som kan resultere i, at man prioriterer noget andet end nye skinner, så vi ender med busser.
Vi håber naturligvis, at Enhedslisten og de øvrige partier vil bakke op om en henvendelse om Østbanen, for alle mener vel, at nye skinner er det allervigtigste for Stevns lige nu?

Line Krogh Lay (R)
Flemming Petersen (V)
Steen S. Hansen (S)
På vegne af flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen

Se også: Kom nu kommunalpolitikere på Stevns

Skriv en kommentar