(Last Updated On: 30. april 2020)

Ny projektmedarbejder søges til at styrke Ådalen

Tryggevælde Ådal, her med mindestenen for Martin A. Hansen i forgrunden.
(Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Kommunalbestyrelsens økonomiudvalg tog fat på arbejdet med støtte til diverse naturprojekter på sit møde den 21. april.

Flertalsgruppen, som består af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale og Konservative, har i sin budgetaftale for 2020 bl.a. afsat 800.000 kr. til en naturpulje.

Politisk uenighed

På kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019, godkendtes midler til styrkelse af naturen med Tryggevælde Ådal, som et særligt fokusområde.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti kunne ikke anbefale indstillingerne, med den begrundelse, at der ikke bør igangsættes anlægsarbejder i den nuværende økonomiske situation. Beslutningerne om nye anlægsarbejder bør udsættes til efter corona-krisen, mente de.

Alle kunne dog anbefale at igangværende projekt om vandkvalitet i tre gadekær fortsætter i Højerup, Strøby og Sigerslev.

Forligspartierne gav udtryk for, at ville styrke biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye.

Hovedfokus vil, ifølge flertalsgruppen, virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal og dertil at søge om ekstern støtte til naturprojekter. Derfor er naturpuljen øget betragteligt i 2020 og overslagsårene

Alle kan søge til projekter

Der er ca. 630.000 kr. i naturpuljen, idet der er brugt 168.000 kr. til de tre gadekær, hvor mikrobes reducerer slammet, og gør gadekærene klarere til gavn for livet i vandhullet, forklarer Berith Burkandt, som er leder af Natur- og Miljøforvaltningen i Stevns Kommune.

– Der er således over en halv million kroner til rådighed for forskellige naturprojekter på Stevns, udover at der selvfølgelig også skal være penge til projekter i Tryggevælde Ådal, men det er fint hvis borgere søger om puljebeløb i henhold til kriterierne inden sommerferien, oplyser Berith Burkandt.

Såvel kommunens administration som foreninger, sammenslutninger med flere kan søge om midler til gennemførsel af projekter.

Ny projektmedarbejder

Det er samtidig besluttet at ansætte en medarbejder i en tre-årig projektansættelse, som skal arbejde med natur og vandløb med fokus på Tryggevælde Ådal og biodiversitet, med det formål at skabe flere sammenhængende naturområder og at skabe bedre adgang til områderne.

Berith Burkandt forventer at den nye medarbejder kan starte fra 1. juli. Stillingen vil blive opslået i denne uge.

sky

 

Skriv en kommentar