(Last Updated On: 6. april 2021)

Stevns: Steen S. Hansen (A) har anmodet om orlov fra kommunalbestyrelsesarbejdet i to måneder af helbredsmæssige årsager. Steen S. Hansens plads overtages i orlovsperioden af Mogens Hansen (A).

Kommunalbestyrelsen bevilgede orloven på seneste kommunalbestyrelsesmøde torsdag aften den 25. marts.

Udover sin repræsentation i kommunalbestyrelsen, har Steen S. Hansen forskellige udvalgsposter og repræsentantskabsposter. I nærværende boks fremgår stedfortræderne til de forskellige hverv.

Steen S. Hansens orlov starter med virkning fra mandag den 29. marts og forventelig to måneder frem.

Steen S. Hansen har anmodet om og fået to måneder orlov fra kommunalbestyrelsen. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

 

Stedfortrædere:

KB-medlem Steen S. Hansen har følgende hverv udover sin repræsentation i kommunalbestyrelsen:

1. viceborgmester

  • Posten overtages af Henning Urban Dam Nielsen

Medlem i økonomiudvalget (næstformand).

  • Udvalgspladsen overtages af Mogens Hansen.
  • Udvalget vælger ny, midlertidig næstformand på først kommende møde.

Medlem i Børn, Unge og Læring (formand)

  • Udvalgspladsen overtages af Mogens Hansen.
  • Formandsposten varetages i fraværsperioden af Janne Halvor Jensen, som i dag er næstformand.

Repræsentant ved KL – delegeretmøde

  • Stedfortræder er Steen Nielsen (A)

Repræsentant, bestyrelsen for Ellegårdskollegiet

  • Stedfortræder er Flemming Petersen (V)

Repræsentant, Movia

  • Stedfortræder er Bjarne Nielsen (V)

Repræsentant, Rødvig Fiskerihavns bestyrelse

  • Stedfortræder er Steen Nielsen (A)

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar