(Last Updated On: 25. november 2015)

Læserbreve-735x415Undertegnede ønsker hermed at støtte Jens Carl Jørgensens alvorlige og velbegrundede opfordring til medlemmerne af Stevns Kommunalbestyrelse om nu at besinde sig og sætte gang i fredningen af Stevns Klint.

En fredning er en absolut forudsætning for at forankre og videreføre de intentioner for den udvikling på Stevns, man i Kommunalbestyrelsen og den stevnske befolkning så varmt udtrykte og var enige om,  da Klinten fik status af Verdensarv.

Men skal der opnås reelle resultater til gavn for Stevns, er det af afgørende betydning, at planlægning af nødvendige faciliteter, infrastruktur mv. sker i på et kendt og sagligt grundlag og i bred enighed i såvel kommunalbestyrelse som i den stevnske befolkning.

Indtil videre er en sådan enighed vanskelig at få øje på.

I kommunalbestyrelsen  er der uenighed om placering  af besøgscenter – endog i borgmesterens egen base.

Og som borger i kommunen har man svært ved at finde afgørende grundlag for placering af besøgscenter i Boesdal contra Højerup.

At borgmesteren mener, at han er godt i gang med at sikre det økonomiske grundlag for det videre arbejde, må indtil videre må stå for hans egen regning.

Men at tro, at uenighed og uklar politisk ledelse åbner store pengekasser, vidner ikke om stor erfarenhed og realitetssans.

Det er derfor en meget stor opgave Kommunalbestyrelsens ledelse og opposition står over for,

At blive en samlet  bestyrelse for Stevns.

Selv om det vil kræve god appetit for større kameler.

Med venlig hilsen

Bjarne  Hansen

Lyderslev

Skriv en kommentar