(Last Updated On: 21. december 2018)

Nytårsudtalelse fra borgmester Anette Mortensen (V)

Julen er ved at være overstået, og 2019 banker på døren. Det giver en god anledning til et kort tilbageblik og et kig ind i det nye år.

Fokus på dialog

I 2018 satte vi turbo på dialogen med borgere og erhvervsliv. Det er blandt andet blevet til mere end 35 besøg hos dygtige og engagerede virksomhedsejere, som stolt har vist deres livsværk frem, og jeg har indført en mulighed for, at man som borger kan få et uformelt møde med mig som borgmester. Det har 86 borgere benyttet sig af, og det har givet mig en uvurderlig indsigt i, hvordan det er at være borger, foreningsleder med videre i Stevns Kommune.

I løbet af året har vi også gennemført en række dialogmøder om for eksempel vores kommende vision, erhvervsudvikling, landsbyudvikling, kultur, affald og lokalplaner. Hver gang med engagerede borgere, der brænder for deres lokalsamfund.

Hvad venter i 2019?

Vi har to meget betydningsfulde projekter, som jeg glæder mig meget til at følge. Folketinget har givet penge til en VVM-undersøgelse forud for en statsvej til motorvejen. Den undersøgelse går i gang nu, og jeg glæder mig til at se, hvad konklusionen bliver. Og så har vi for kort tid siden fået en fantastisk donation i form af 80 mio. kroner fra tre fonde til et besøgscenter i verdensklasse for vores fælles verdensarv i Boesdal Kalkbrud. Arkitektkonkurrencen er lige gået i gang, og i maj ved vi, hvordan det kommer til at se ud.

De to projekter har stor betydning for hele Stevns, men mindre kan også gøre det. Derfor vil vi i det kommende år for eksempel også fokusere på bedre mobildækning. Vi er ved at etablere et iværksætterhotel i Hårlev, og min forhåbning er, at det kan give en hånd i ryggen på den spirende del af erhvervslivet. Og så går vi i gang med at se på byggeriet af en ny sportshal i Store Heddinge, inklusiv en helhedsplan for området, som erstatning for Stevnshallen. Når jeg skriver min nytårshilsen forud for 2020, vil jeg glæde jeg mig til at se frem mod første spadestik.

Som en sidste ting, vil jeg nævne flertalsgruppens arbejde for FN’s verdensmål. Konkret vil vi blandt andet arbejde med et pilotprojekt, hvor vi vil skabe et nyt boligområde, der har de 17 verdensmål samt klima- og energivenlige løsninger som omdrejningspunkt.

Tak til borgerne for den gode modtagelse jeg har fået som borgmester og for et godt og konstruktivt samarbejde med medarbejdere i Stevns Kommune. En særlig tak til Flertalsgruppens medlemmer.

Rigtig godt nytår til alle i Stevns.

Skriv en kommentar