(Last Updated On: 16. februar 2018)

Centralisering af demensbehandling i Stevns Kommune gør hverdagen meget vanskelig for de pårørende.

Placering af demensplejecenter i Hotherhaven i Hårlev, gør det meget svært for borgere på sydstevns at besøge deres pårørende og venner, og hvis man ikke har bil, så er der tre timers transport t/r og megen gåtur, som er svært for de fleste over 80 år.

Vi vil gerne rose personalet i Sundheds- og plejecenteret, der suser rundt i deres røde biler og gør livet trygt for de sygdoms- og aldersramte på hele Stevns.

Både sygepleje, visitationen og hjælpemidler samt hjemmeplejen, og i særdeleshed

“Nichen” i Hotherhaven sammen med demenskoordinator Line Henriksen, er en gave til os demente og pårørende, så de kan klare sig i eget hjem. Den hjælp er til UG med kryds og slange.

Men når den demente ikke mere kan klare sig i eget hjem og skal på aflastning eller plejehjem, så knækker filmen.

Borgerne oplever at kapaciteten er for lille. Dette ser vi som resultatet af en slingre politik på plejehjemsområdet. Stevns kommune har lavet så mange planer, som ikke er blevet gennemført, og derfor er sakket bagud på området.

Først stiller man borgerne i udsigt at oprette et plejecenter for demente i Klippinge, hvilket vi på Sydstevns så frem til, da det var centralt placeret i kommunen.

Det blev senere opgivet til fordel for et forkromet prestigeprojekt i Hotherhaven, hvilket kan være godt nok, hvis man holder de lokale plejehjem intakte.

Først sår man tvivl om overlevelsen af nogle plejehjem, så kommer der argumenter om at man ikke kan få personale til udkantområder som Rødvig, som naturligt kan være svært, når de omtalte plejehjem er udsat for skiftende planer, som gør dem til utrygge arbejdspladser.

Er hele kommunen ikke et tilflytter- og udviklingsområde? Kan mere personale på plejecentre og hjemmeplejen ikke medvirke til at vi får nye borgere på hele Stevns?

Nå, men kommunalbestyrelsen kender jo hele denne historik, så vi håber den hurtigt kommer i arbejdstøjet primo 2018, så der hurtigt kan findes en løsning på disse udfordringer, så personalet kan få ordentlige arbejdsbetingelser.

På vegne af pårørendegruppen i forbindelse med “Nichen”
Poul Jensen

 

Skriv en kommentar