(Last Updated On: 3. marts 2016)

Så kom daLæserbreve-735x415gen, hvor forslaget til udviklingen af Stevns Fyrcenter blev officielt fremlagt.

Vi har noteret os, at trappeanlægget er skitseret som et bombastisk monsterværk, der i uhørt grad skæmmer et af de flotteste punkter, når klinten ses fra søsiden.

Samtidig har vi bemærket, at nogle af de, nu historiske, bygninger skal rives ned, og vi er blevet gjort bekendt med, at udkiggen, til trods for at den vidner om begivenhederne under den kolde krig, skal »fikses op«.

Dette stilles i forslag til trods for, at de eksisterende bygninger, som alle er vel vedligeholdte, for en begrænset udgift kan tages i anvendelse som en del af Besøgscenter Stevns. Vi peger derfor på følgende fremgangsmåde:

Inden den samlede kommunalbestyrelse lukker dørene for flere hemmelige forhandlinger, der kan medføre risiko for udviklingen af et monstrøst monument i Boesdal, som skæmmer Stevns Klint (verdensarven) uigenkaldeligt, foreslår vi, at du, som borgmester, gennemlæser det af os den 7. januar 2016 fremsendte skitseforslag til et kommende besøgscenter, og herefter fremlægger det til seriøs behandling i kommunalbestyrelsen.

Når alt kommer til alt, er det en kendsgerning, at den stevnske befolkning i al fremtid skal leve side om side med resultaterne af Jeres anstrengelser – også uden for turistsæsonen.

Med venlig hilsen
Ove Pygh Wilche
Rødtjørneparken 15
Store Heddinge

og

Carl Mathiassen
Rødtjørneparken 45
Store Heddinge

 

Skriv en kommentar