(Last Updated On: 21. marts 2018)

203 medlemmer, der deltog i Lærerkreds 44, Køge og Stevns’ generalforsamling, har vedtaget at sende et åbent brev til kommunalpolitikerne i Køge og Stevns.

Kære alle medlemmer af Køge Byråd og Kommunalbestyrelsen i Stevns

Forhandlingsfællesskabets strejkevarsel med henblik på frigørelse af overenskomsterne blev fulgt op af en beslutning af et flertal i KL’s bestyrelse 7. marts, at iværksætte en omfattende lockout af 250.000 medarbejdere.

I vores optik er det en voldsom reaktion på vore organisationers strejkevarsel, som samlet set ville omfatte omkring 20.000 medarbejdere.

Hvis lockouten træder i kraft, anslår vi, at flere tusind medarbejdere vil blive sat udenfor døren i Køge og Stevns. Vi ser KL’s beslutning i lyset af vort kendskab til kommunerne. Derfor virker det næsten surrealistisk, at en så voldsom magtdemonstration i virkeligheden sker på vegne af jer.

Vi anerkender naturligvis, at I som valgte er loyale overfor jeres partier. Vi regner dog ikke med, at loyalitet betyder, at I som lokalt valgte politikere med kendskab til »jeres« medarbejderes stadigt mere og mere pressede dagligdag undlader at påvirke jeres repræsentanter i KL.

Vi har som kommunalt ansatte, ligesom de ansatte i stat og regioner, udvist rettidig omhu med løntilbageholdenhed i kriseoverenskomsterne i 2011, 2013 og 2015. Der er nu vækst i samfundet, hvilket understreges i udtalelser fra regeringen ved mange lejligheder. Når krisen er overstået, er det vel kun ret og rimeligt, at de offentligt ansatte også får del i væksten.

Vi ønsker en forhandlet aftale om arbejdstid. Vi skal ikke have ringere vilkår end andre.

Det er ganske uacceptabelt, at lærerne som den eneste personalegruppe ikke har en aftalt overenskomst i relation til arbejdstid. Lov 409 har ingen planbestemmelser, varslingsbestemmelser og bestemmelser om jævnlige opgørelser af arbejdstid. Det, lærerne har lagt på forhandlingsbordet, svarer blot til det, som f.eks. ergoterapeuter, sundhedsplejersker, sygeplejersker m.fl. allerede i dag har en aftale med KL om. Den manglende overenskomst på arbejdstid forventede vi ligeledes kunne løses ved denne overenskomst.

Vi vil opfordre jer til at påvirke KL til at gøre sit yderste for at opnå en forhandlingsløsning »hele vejen rundt«, så vi undgår strejke med efterfølgende lockout, som samfundet, I og vi ikke har brug for. I bør melde klart ud i forhold til KL, at Køge og Stevns kommuner tager afstand fra det omfattende og overdrevne lockoutvarsel fra KL’s side.

Ved en eventuel lockout bør I beslutte, at de sparede lønkroner skal forblive på områderne og så vidt muligt genanvendes til løn. Dette drøftes i de respektive MED-udvalg.

Med venlig hilsen
De 203 medlemmer af Lærerkreds 44, Køge og Stevns, der deltog i generalforsamlingen

Skriv en kommentar