(Last Updated On: 8. november 2019)

I forbindelse med kommunens plan om at bebygge engen – Ådals Mark – i Strøby Egede, skal vi inkludere i sagskomplekset, at alle de berørte lodsejere er berettiget til en betydelig erstatning for tab i deres ejendommes herlighedsværdi.

Dette fremgår af en dom afsagt i højesteret den 1. december 1998 – sag nr. 561/1996.

Dommen er af principiel karakter og har dannet præcedens for efterfølgende erstatningssager.

Med udgangspunkt i denne dom og i det faktum, at der opføres bebyggelse i et beskyttet naturområde, vil det være let for lodsejerne at vinde en sådan sag.

Om det bliver kommunen eller bygherren, som skal udrede de mange erstatningskroner, vil retten afgøre til den tid.

Hans Jørgen Knudsen
Bakkegårdsvej 25
Strøby Egede

Skriv en kommentar