(Last Updated On: 25. januar 2022)

På dagsordenen var bl.a. politiske udpegninger, mødeplan og nedsættelse af et giftefoged-team

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, 2022-2025. (Foto: Stevns Kommune)

Stevns: Årets første kommunalbestyrelsesmøde blev et kort møde, hvor langt de fleste emner på dagsordenen var yderligere udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd, nævn med videre. De nye udpegninger står listet nedenfor.

Desuden blev den politiske mødekalender for 2022 godkendt. Udover månedlige udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder er der datosat dels fire temamøder, desuden fire orienteringsmøder. Sidstnævnte afholdes forud for KB-møderne, mens temamøderne afholdes særskilt.

Endelig blev der nedsat et såkaldt giftefoged-team, bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmer, som udover borgmesteren kan udføre borgerlige vielser.

Følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen meldte sig til giftefoged-teamet: Line Krogh Lay (R), Anette Mortensen (V), Anne Munch (S), Julie Hoff Sørensen (SF), Martin Henriksen (DF), Mikkel Lundemann (K), Mogens Haugaard (Nyt Stevns) og Sejer Folke (EL).

Forud for behandlingen af de 13 punkter på den åbne del af aftenens dagsorden, tog borgmester Henning Urban Dam (S) ordet, hvor han gav sit syn på såvel de gode takter som de udfordringer, der forventeligt vil præge den kommende periode.

På plussiden nævnte han bl.a. væksten i turisme, det kommende besøgscenter og de mange gode frivillige kræfter, som bor på Stevns, mens minussiden bl.a. omhandlede kommunens økonomiske udfordringer, rekruttering af medarbejdere og projekter som Lynetteholm og Aflandshage med manglende mulighed for involvering. Han benyttede desuden lejligheden til at opfordre om bredt samarbejde:

– Jeg synes, vi skal love hinanden at være lyttende, nysgerrige, indstillede på at samarbejde og indstillet på at gå en ekstra omgang, når det bliver svært. Nu er den nye kommunalbestyrelse trukket i arbejdstøjet, sagde borgmesteren, til de 17 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer, som deltog på mødet – og til de som fulgte med fra tilhørerrækkerne og ved skærmen.

Der var afbud fra Steen S. Hansen (S) og Bjarne Nielsen (V).

Mødet, der varede godt en halv time, blev livestreamet på stevns.kommune-tv.dk, hvor det kan ses/genses.
rmh

Udpegninger

Handicaprådet:

 • Morten Kasper (S) – suppleant Steen S. Hansen (S)
 • Rasmus Englund (V) – suppleant Anette Mortensen (V)
 • Julie Hoff Sørensen (SF) – suppleant Mikkel Lundemann (K)
 • Desuden er centerchef for Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune, Dorthe Holmboe, , udpeget som medlem.

Fra de lokale interesseorganisationer er udpeget:

 • Ole Gjermandsen, Dansk Blindesamfund
 • Arne Nilsson og Inge Lise Pedersen, Danske Handicaporganisationer
 • John Dalsgaard Jensen, Gigtforeningen
 • Suppleanter er Lis Gjermandsen, Høreforeningen samt Jane Madsen, Hjerneskadeforeningen.

Ernst R. og Karen Marie Andersen Legat:

 • Økonomiudvalget udgør fondsbestyrelsen.

FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse:

 • Bjarne Nielsen (V)

Boligselskabet Lejerbos bestyrelse

 • Mogens Hansen – suppleant Steen S. Hansen (S)

Vallø Ældreboligselskabs bestyrelse

 • Helen Sørensen – suppleant Henning Urban Dam (S)

Skolernes valgbestyrelse

 • Anette Mortensen (V), Strøbyskolen
 • Morten Kasper (S), Store Heddinge Skole
 • Emil Larsen (K), Hotherskolen

Verdensarvsrådet

 • Henning Urban Dam (S), borgmester
 • Bjarne Nielsen (V), formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
 • Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø og Teknik

Ifølge forvaltningsplanen for Stevns Klint som UNESCO Verdensarv er borgmesteren og de to udvalgsformænd givne som medlemmer af verdensarvsrådet.

Udvikling Stevns bestyrelse, ændring ift. tidligere udpegning:

 • Tyge Birk udpeges som suppleant for Line Krogh Lay (R) i stedet for Bjarne Hendrichsen.

Skriv en kommentar