(Last Updated On: 24. september 2020)

Sølvmønter, guld, sakse, synåle og søm, en tenvægt, en tætte- og redekam, dyreknogler, Østersø keramik og glaserede kander og endda en intakt hjulspore er blandt fundene ved en forundersøgelse på en udstykning, hvor der snart skal bygges hus.

Af: Rikke Michael Hansen

Museumsinspektør Nanna Holm er til daglig tilknyttet borgruinen i Vordingborg. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Gevnø: Tre arkæologer fra Museum Sydøstdanmark har de seneste par uger gjort adskillige gode fund på en udstykning ved Gevnø Gade.

– Her er sindssygt meget, det er gode ting og de er ekstremt godt bevaret, siger museumsinspektør Nanna Holm, da Stevnsbladet kigger forbi på den anden sidste dag af udgravningen.

Og selvom det således lakker mod enden, så bliver der ved med at dukke nye ting op i løbet af den lille times tid, avisen er til stede.

Ubebygget siden 1800-tallet

Nanna Holms kollega er godt i gang med både gravemaskine og metaldetektor i en affaldsgrube, og alt i mens Nanna Holm fortæller og forklarer, dukker adskillige nye ting op af jorden: Et ben med skæremærker, en svinekæbe med to tænder, en klump med rød lerklining, keramik, et bøjet søm og bagsiden af et seletøjsbeslag.

Den 1.300 kvadratmeter store grund, der ligger lige ved siden af Gevnø Gade 25, har ifølge Nanna Holm været ubebygget siden 1800-tallet.

Her ses de forskellige jordlag. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Tidligere har her ligget en gård, men den blev udflyttet, og siden har her været dyrket landbrug og senest har her været græs, oplyser museumsinspektøren og fortsætter:

– Vi har fundet spor efter syv eller otte forskellige huse oveni hinanden, muligvis er det ældste et bronzealderhus fra 1.000 f.kr. Tidsperioden der fylder mest, i de ting vi har fundet, er årene 900 til 1.200, altså sen vikingetid til tidlig middelalder, forklarer Nanna Holm, og hun fortæller, at der tages prøver fra brønde for at tidsbestemme.

Forundersøgelse før nybyggeri

På grunden, der ligger lige overfor Gevnø Sø, skal der snart bygges et nyt hus, men som altid, når der skal bygges nyt, så foreskriver museumsloven, at der skal gennemføres en forundersøgelse for at sikre fortidsminder. Nanna Holm kan i den forbindelse oplyse, at hvad angår grunde, der er mindre end 5.000 kvadratmeter, så betaler Slots- og Kulturstyrelsen for langt det meste af forundersøgelsen, mens grundejeren kun skal betale et symbolsk beløb.

To uger har arkæologerne fået midler til at grave i på Gevnø-grunden, og det har i den grad givet ’udbytte’. For her er mange ting, de fleste er meget velbevaret og af en rigtig god kvalitet.

– Det er ikke en fattig bondefamilie, som har levet her. Muligvis har jorden været kongeejet, og hans folk kan have boet her, for der er tale om flere ekstravagante ting. Blandt andet har vi fundet guld med en ædelsten indfattet. Det kan enten have været toppen af en fingerring eller et beslag til en bog, forklarer Nanna Holm.

Mange af redskaberne er intakte og i rigtig god stand. Også dyreknogler og fiskeben er af høj kvalitet, hvilket bl.a. skyldes den kalkholdige jord, som de har ligget i i mange 100 år. Flere af knoglerne er med tydelige skæremærker, og på keramikstykkerne er der flere steder spor efter madrester. Også kosten, bl.a. flere eksempler på, at der er blevet spist en del kød, er endnu et tegn på rigdom.

Den velbevarede dyrekæbe med to tænder, som Nanna Holm her viser frem, stammer sandsynligvis fra en gris og er måske 800 år gammel. (Foto: Rikke Michael Hansen)

– Vi er altid glade for at grave på Stevns, som historisk har haft et geografisk andet tyngdepunkt. Ofte finder vi lidt bedre pladser med mange huse, rigdom og gode ting, siger museumsinpsektøren, som dog ikke havde regnet med at gøre så mange og så gode fund på udstykningen i Gevnø.

– Jeg har sagt til naboerne, at jeg gerne kommer ind og graver kartofler hos dem, smiler Nanna Holm, for efter de seneste 14 dages gravearbejde ved Gevnø Gade, er hun overbevist om, at der er mange gode ting at finde i den omkringliggende jord.

Sølvmønt med Malteserkors

Og endnu et fund dukker op, netop som vi er på vej hen til den lille container, hvor alle de andre fund bliver lagt i små plasticposer og derefter opbevaret på hylder.

– Jeg kan se på dit smil, at du har fundet noget godt. Hvad er det?, spørger Nanna Holm sin kollega, da han kommer gående hen imod os.

I håndfladen ligger en mønt, men den skal lige skylles i vand, inden han tør sige, hvorvidt der er tale om en sølvmønt.

Det viser sig rigtig nok at være en sølvmønt, muligvis en dansk efterligning af en såkaldt ’Long Cross Penny’ (den engelske penny, red.) og med et Malteserkors på bagsiden.

– Valdemar den Store var meget glad for Malteserkorset, så mønten kan være fra 1.000-1.100-tallet. Men det må være op til en numismatiker at vurdere, siger Nanna Holm.

Ligesom mønten, så skal alle de andre fund nu renses og vurderes nærmere, for derefter at blive udstillet på museum. Hvilket museum, afhænger af den enkelte genstand.

Skriv en kommentar