(Last Updated On: 26. juni 2018)

Selv om man er 92 år er der ingen berøringsangst for det digitale træningsprojekt. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Hjemmeplejen i Stevns Kommune afprøver et nyt digitalt tilbud om træning i eget hjem.

Formålet er at øge borgernes fysiske styrke, selvstændighed og ikke mindst livskvalitet.

30 er med i forsøget

Den digitale træningsplatform, som Stevns Kommune afprøver, fungerer på en iPad, forklarer gruppeleder Anita Bager:

– Programmet hjælper medarbejderen med at teste borgerens styrke og efterfølgende udarbejder programmet et personligt træningsprogram til borgeren. Øvelserne kan herefter ses på video, så medarbejderen kan hjælpe borgeren med at udføre øvelserne korrekt.

Sundhedscentret har valgt 30 borgere til at teste DigiRehab, som systemet kaldes. Der er 12 medarbejdere fra det faste personale, som følger forløbet.

– Pointen er, at borgerne skal kende medarbejderen personligt, siger Anita Bager.

Styrker daglige gøremål

En af disse borgere er en 92-årig kvinde, og sygehjælper Jonna Christensen bistår hende i det 12 uger lange forløb, som slutter og skal evalueres i midten af juli.

– Vi laver en række praktiske øvelser, fortæller Jonna Christensen, og uddyber:

– Det kan være noget som styrker de daglige gøremål som toiletbesøg, hente post, gå i bad, vaske tøj, eller som også kan forsinke og mindske afhængigheden af yderligere hjælp.

92-årig mærker fremskridt

Den 92-årige “testperson” er helt fortrolig med iPaden, hvorpå hun visuelt kan se hvordan de forskellige øvelser skal udføres.

-Jeg er blevet meget bedre til at komme op i bussen og ud af sengen, lyder det fra den ganske mobile bruger af DigiRehab.

Hun forklarer, at hun er tryg ved Jonnas hjælp til at styre hende gennem programmet:

– Jeg ville ikke gøre det alene, selvom jeg nok kunne klare det, lyder det, mens hun kommer op på tæerne 15 gange i træk.

– Der er muskler, der ikke bliver rørt, det kan man godt mærke, siger hun bagefter med et smil.

Vil blive 100 år

IPad-træningen og hjælp fra sygehjælper Jonna Christensen gør det nemmere at udføre øvelserne korrekt. (Foto: Klaus Slavensky)

Hun gennemgår syv øvelser sammen med Jonna Christensen, før hun skal gå tur sammen med nogle bekendte.

Den 92-årige siger, at træningen gør hverdagen nemmere, og hun håber at den også kan hjælpe med at hun stadig kan komme til møder i Ældresagen. Og så vil hun godt blive 100 år.

Jonna Christensen registrerer de afsluttede øvelser på iPaden, så oplysningerne kan bruges til øget selvhjulpenhed, og dermed et mindre timeforbrug i hjemmeplejen.

For det handler det også om.

sky

 

Skriv en kommentar