(Last Updated On: 17. april 2018)

Kommunens plejepersonale og frivillige vågekoner fra Røde Kors Stevns fik lejlighed til at fortælle ministeren om, hvad de hver især gør i arbejdet for at sikre, at den enkelte borger får en værdig død

Sundheds- og Ældreminister Thyra Frank (LA) blev blandet andet modtaget af udvalgsformand for Social og Sundhed, Henning Urban Dam Nielsen (A), centerchef Tina Mørk, plejepersonale på Stevnshøj og frivillige vågekoner fra Røde Kors Stevns, da hun besøgte plejecentret i Store Heddinge. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Mandag formiddag besøgte Sundheds- og Ældreminister, Thyra Frank (LA), Stevnshøj Plejecenter.

Thyra Franks er i øjeblikket på tur rundt til landets plejecentre for at opleve forskellige indgange til, hvordan den enkelte kommune arbejder for at borgerne får en god afslutning på livet.

Ministeren afsatte sidste år på finansloven knap en kvart milliard kroner over de næste fire år til at styrke kommunernes arbejde for en værdig død.

Ingen skal dø alene

På Stevnshøj blev Thyra Frank blandt andet budt velkommen af tre frivillige fra Røde Kors Stevns, som gav hende et indblik i deres store frivillige arbejde som vågere, også kaldet vågekoner.

I samarbejde med Stevns Kommune oprettede Røde Kors Stevns for godt tre år siden en vågetjeneste for døende. Der er i dag 11 vågekoner, som besøger døende i deres private hjem eller på plejecentrene.

– Vores opgave er at være der i forbindelse med døden. Folk skal ikke dø alene, sagde formanden for Røde Kors Stevns, Susanne Lintrup.

Hun kunne også oplyse, at behovet for vågekoner, både på landsplan og i Stevns kommune, de seneste år har været faldende, men at de frivillige istedet oplever en stigende efterspørgsel i forhold til aflastning, for eksempel for ægtefællen til en kronisk syg.

Vågekonerne fik fra kommunens ansatte stor ros for at møde op med kort varsel, selv inden for et par timer, hvortil Susanne Lintrup slog fast:

– Vi kommer, hvis vi kan.

Imponeret over parathed

Vågekonernes parathed blev da også bemærket af ældreministeren, som umiddelbart efter besøget havde følgende kommentar til sit besøg på Stevnshøj:

– Jeg synes det er umanerligt flot, at vågekonerne kan rykke ud med få timers varsel. Vi taler om mennesker, der giver noget af det vigtigste vi har, nemlig vores tid, for at være der for andre. Den indsats kan vi ikke påskønne nok, siger Thyra Frank og fortsætter:

– Det er min klare erfaring, at det ofte ikke er selve døden, der bekymrer de ældre mest, men i højere grad er tiden op til. Frygten for at dø uønsket og alene er noget af det værste, og her spiller de frivillige vågekoner en uvurderlig rolle. Det har jeg i den grad fået bekræftet på mit besøg her i Store Heddinge.

Desuden blev ministeren præsenteret for, hvordan kommunens sygepleje og hjemmepleje arbejder fagligt med at give den sidste omsorgsfulde pleje og en værdig død.

– Det har været virkelig inspirerende at høre om den store indsats for at sikre en værdig død, som man gør her i Stevns Kommune. Det er så uendelig vigtigt, at man tør tage samtalen om døden. Og netop dét, og det at være der for såvel den døende som for de pårørende, er det helt tydeligt, at sygeplejepersonalet har stor fokus på her, udtaler Thyra Frank.
rmh

Midler til en værdig død:

  • Der er på finansloven for 2018 afsat i alt 240 mio. kr. over fire år til at styrke arbejdet for en værdig død
  • Pengene uddeles til kommunerne over bloktilskuddet
  • Stevns får således uddelt 2,4 mio. kr. svarende til 600.000 kr./år i fire år
  • Det er op til den enkelte kommunen at vurdere, hvordan midlerne bedst bringes i anvendelse lokalt

 

Skriv en kommentar