(Last Updated On: 2. november 2021)

Politik handler i høj grad om prioriteringer og kompromisser, også for det store og vigtige ældreområde. Det blev tydeligt i valgdebatten, da Ældre Sagen i sidste uge havde inviteret til valgmøde på Mødestedet i Hårlev: Kommunal opgave – privatisering? Varm mad – varme hænder? Mere personale – frivillig arbejdskraft? osv.

Billedserie: Formanden for koordinationsudvalget, Ældre Sagen i Stevns Kommune, Dorete Olsen bød velkommen. Et oplagt valgpanel og spørgelystne deltagere i salen. (Fotos: Rikke Michael Hansen)
Hårlev: Det første af to vælgermøder med Ældre Sagen som arrangør blev afholdt tirsdag aften i sidste uge på Mødestedet ved Hårlev Bibliotek.
Der var tæt ved fuldt mødested, idet omkring 70 interesserede borgere var mødt op til debatten, som inklusiv en kort kaffe- og kagepause varede to og en halv time.
Der var – bortset fra Liberal Alliance – fuld repræsentation i valgpanelet, hvor ni kandidater fra ni forskellige partier fik god mulighed for at præsentere deres holdninger til Ældre Sagens oplæg; et oplæg der indeholdt flere forskellige emner: både meget konkrete såsom øget timetal til aktivitetsmedarbejderne og frisklavet mad på plejecentrene samt mere overordnede emner som værdighed i alderdommen og sundhedsreformen.
Før kandidaterne fik ordet til at præsentere deres synspunkter bød formanden for koordinationsudvalget i Stevns Kommune, Dorete Olsen velkommen. I sit oplæg kom hun med andre eksempler på debatværdige emner, såsom for lidt rengøring i hjemmet, manglen på medarbejdere i ældreplejen samt pleje af demente med henvisning til Dagmarsminde.
Benny Draaby var aftenens dirigent, og han havde til opgave at sikre taletid til alle kandidater samt holde øje med spørgsmål fra salen, som der kom flere af efter den indledende præsentation fra paneldeltagerne.

Kernevelfærd og skattenedsættelse

– Ældreområdet er et dilemmafyldt område, for eksempel frisklavet mad ift. bemanding og god pleje på plejecentrene. Begge dele koster penge. Det må være en afvejning af fordele og ulemper, lød det i løbet af aftenens debat fra de Radikales Bjarne Hendrichsen.
Valgpanelet, Ældre Sagens vælgermøde på Mødestedet i Hårlev. I panelet sad, set fra venstre: Poul Erik Brixtofte – Nyt Stevns, Martin Henriksen – Dansk Folkeparti, Bjarne Hendrichsen – Radikale Venstre, Hans Chr. Rasmussen – Socialistisk Folkeparti, Anne Munch – Socialdemokratiet, Flemming Petersen – Venstre, Bolette Sølyst – Nye Borgerlige, Ellen Knudsen – Det konservative Folkeparti og Sejer Folke – Enhedslisten.(Foto: Rikke Michael Hansen)
Økonomi var derfor også et tilbagevendende emne i debatten. I den indledende runde begrundede flere af kandidaterne den skattestigning, som et flertal i den siddende kommunalbestyrelse valgte at gennemføre sidste år, som den eneste mulighed for at bevare kernevelfærden i Stevns kommune, heriblandt Enhedslistens Sejer Folke, der selv har været med til at godkende skattestigningen:
– Der har været konstante nedskæringer i ældreplejen i mange år. Det må og skal stoppes – også i Folketinget. Samtidig får vi flere og flere ældre. I Stevns Kommune har vi i den seneste periode fået skuden vendt. Det har ikke betydet de store forbedringer, men til gengæld har der været færre nedskæringer, forklarede Sejer Folke.
To andre siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også har været med til at gennemføre skattestigningen, Anne Munch (S) og Flemming Petersen (V), nævnte ligeledes nødvendigheden af at lade skatten stige fremfor at spare på kernevelfærden.
Til gengæld talte Bolette Sølyst, der stiller op for første gang for Nye Borgerlige, flere gange for mere privatisering og at pengene i langt højere grad skal følge den enkelte borger, mens Poul Erik Brixtofte fra Nyt Stevns lovede, at han vil arbejde for en skattenedsættelse.

Manglen på arbejdskraft

Et af spørgsmålene i den efterfølgende debat blev stillet af Anna K. M. Hansen, som bl.a. spurgte til muligheden for opgradering af personalenormeringen på de somatiske plejehjem.
– På demensafdelingen er normeringen 33 procent højere, men jeg har oplevet somatiske plejehjem, hvor der er mange demente borgere, oplyste hun.
Og senere spurgte Dorete Olsen, om Stevns Kommune gjorde noget ekstra for at tiltrække arbejdskraft udover at opslå ledige jobs.
I panelet var der bred enighed om, at manglen på arbejdskraft i sektoren er et problem – og at det ikke blot er en Stevns-problematik, men en udfordring i hele landet.
For Bjarne Hendrichsen var fastholdelse af nuværende arbejdskraft samt uddannelse en prioritet, og han nævnte muligheden for at importere udenlandsk arbejdskraft, mens Martin Henriksen (DF) foreslog øget brug af frivillige, for eksempel unge besøgsvenner, som kunne gå ture osv. – og så skulle man lære af andre kommuner, sagde han.
Flemming Petersen kunne oplyse, at der i Stevns Kommune er ansat to personer, som laver opsøgende arbejde for at tiltrække mulige kandidater, mens Anne Munch, der selv arbejder i sektoren, kunne henvise til, at man tilbyder elevpladser, når man oplever, at ufaglærte ansat på plejehjemmene viser interesse for faget.

Rengøring, boligformer og fællesskaber

Boliger og rengøring i hjemmet var andre områder, som blev debatteret. Hans Chr. Rasmussen (SF) kunne f.eks. oplyse, at Stevns Kommune ifølge tal fra ’Kend din kommune’ bruger færrest timer om ugen til praktisk hjælp, og han konstaterede, at hjemmeplejens omfang er for lille.
– Vi ligger lavt, og det skal vi gøre bedre. Det kræver fortsat politisk fokus, sagde Flemming Petersen.
Hvad angår boliger talte bl.a. Ellen Knudsen (K) for et varieret boligtilbud, tilpasset de enkelte borgeres behov.
– Og så skal vi have skabt flere fællesskaber og mødesteder, for det forebygger ensomheden, fastslog Ellen Knudsen, mens Poul Erik Brixtofte gerne så, at der kom ’olle koller’ til kommunen.
Således kom debatten vidt omkring om ældrepolitikken i Stevns kommune. Ældre Sagen afholder endnu et vælgermøde, det er tirsdag den 2. november i Sydstevnshallen.

Skriv en kommentar