(Last Updated On: 24. januar 2022)

Corona-bølgen lægger personalet ned

Selvom Madservice kæmper med sygemeldinger, så er der stadig fuld blus på komfuret. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Stevns: For øjeblikket stiger smittetallet i hele landet, og det nåede over 40.000 på et døgn i sidste uge.

Det medfører mangel på personale på ældreområdet, også i Stevns Kommune.

Vagtskemaer hårdt ramt

Sundhed- og Omsorgsforvaltningen er hårdt presset, og annoncerer efter hjælp til bl.a. personlig pleje, ernæring, aktiviteter, rengøring og sygepleje.

Men desværre er alle nabokommunerne i samme situation, og da reglerne for smitteramte er selvisolation i op til en uge, selvom de ikke er syge, så tærer det på vagtskemaerne.

– Vi har været oppe på mere end 40 syge på samme tidspunkt, og sygefraværet er for tiden generelt ganske højt og dermed fravær af personale til at klare de daglige opgaver, forklarer centerchef Dorthe Kapler Holmboe.

– Det er især plejecentrene som er hårdt ramt. Men intet område er gået fri. Vi efterspørger personale til næsten alt, og det er også svært at rekruttere fra eksterne vikarbureauer, som også selv er ramt af sygefravær, oplyser hun og fortsætter:

– Vi har fået positiv respons på vores annoncer, og vi kan både ansætte timelønnede, men vi har også flere vakante stillinger, og vi har været heldige med at få pensioneret sundhedspersonale til at give en hånd med, fortæller Dorthe Kapler Holmboe.

Informerer pårørende

Den vanskelige situation har betydet, at der både må omlægges vagtplaner og skæres i den sædvanlige service.

Sundhed- og Omsorgsforvaltningen får hver dag en opdatering på situationen og må hele tiden disponere ud fra de aktuelle vilkår.

– Vi holder skindet på næsen, selvom det er svært. Smittetallet skal helst ikke blive ved med at stige, som det har gjort siden december måned, siger centerchefen.

– Vi har desværre måtte skære ned på flere opgaver som bl.a. rengøring, bad og lettere opgaver, som ikke er strengt nødvendige. Men alt det basale og nødvendige bliver håndteret. Men det rammer bredt, fra aflysninger af genoptræning til tandpleje. Vi informerer naturligvis de pårørende til beboere på plejecentrene, og folk er flinke til at drage omsorg for deres ældre, men vi beder ikke de pårørende direkte om at hjælpe, siger Dorthe Kapler Holmboe.

Stadig gang i gryderne

Stevns Kommunes Madservice, som både bringer mad ud til ældre i eget hjem og til plejecentrene, er også berørt af smittesituationen.

– Vi har hele tiden 2-4 medarbejdere, der er coronaramte, oplyser afsnitsleder Anne-Marie Thøgersen og tilføjer:

– Så det er to skridt frem og et tilbage, men vi tackler det nogenlunde. Vi ændrer på procedurer, og køber mere eller mindre færdige madvarer, uden at det går ud over kvaliteten. Og så har vi måtte ændre på proceduren, og personalet har været enormt flinke til at tage ekstra vagter for at nå det hele. Vi har også måtte flytte rundt på timer. Jo, personalet har taget et kæmpe ansvar, understreger Anne-Marie Thøgersen.

Det er også Madservices køkkenpersonale som bringer maden ud, hvilket de ifølge afsnitslederen er meget glade for.

– Borgerne møder så dem, som har lavet maden til dem, og personalet får direkte kontakt til de ældre, som de har lavet maden til. Det er en god ordning, og den fastholder vi trods corona-smitten. For alt personale er vaccineret, siger Anne-Marie Thøgersen.
sky

Skriv en kommentar