(Last Updated On: 30. november 2021)

Der var genvalg til formanden, Hans C. Bech, mens Anna K.M. Hansen blev valgt ind som næstformand.

Stevns: Onsdag aften i sidste uge afholdte det nyvalgte Ældreråd deres konstituerende møde.

Den siddende formand Hans C. Bech blev genvalgt som formand uden modkandidater til en ny fire års-periode.

Til gengæld har ældrerådet valgt ny næstformand. Den blev Anna K.M. Hansen, der med 623 stemmer fik næstflest stemmer ved valget. Hun afløser Dorete Olsen, der – som det eneste af de afgående medlemmer – ikke genopstillede ved valget.

De øvrige otte af de ni afgående medlemmer genopstillede således, og der var genvalg til dem alle, mens kun én enkelt ny kandidat: Søren Hall Jensen, blev valgt ind.

De øvrige medlemmer af rådet er Lilly Meisner Pedersen, Bodil Nielsen, Susanne Kierch, Jette Olsen, Britta Jensen-Terpet og Peder Olsen.

Hans C. Bech fortsætter fire år mere på posten som formand for Ældrerådet i Stevns Kommune. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Skriv en kommentar