(Last Updated On: 3. november 2020)

Ældrerådet blev ikke hørt, inden Kommunalbestyrelsen på et lukket møde besluttede, at pensionisterne fra Strøbyhjemmet må dele pladsen på Acaciebo med autismeklassen Solstrålen. Det er både i strid med høringsreglerne og med de løfter, som blev givet for et år siden, mener Ældrerådet, som nu trækker sin anbefaling af rokaden tilbage

Af Henrik Fisker

Formanden for Ældrerådet i Stevns Kommune, Hans C. Bech. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Strøby: Ældrerådet i Stevns Kommune mener sig overset i den proces, der førte til den politiske beslutning om, at pensionisterne fra Strøbyhjemmet og autismeklassen Solstrålen skal deles om pladsen på Acaciebo i Strøby Egede. Rådet blev således ikke hørt om sin holdning, inden beslutningen blev truffet på den lukkede del af dagsordenen på Kommunalbestyrelsens møde torsdag 22. oktober, og det er – ifølge Ældrerådets formand Hans C. Bech – en klar overtrædelse af bestemmelserne formuleret i cirkulæret: Vejledning om ældreråd, som Socialministeriet udsendte 11. maj 2011.

– Her er det anført, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører de ældre og ligeledes, at rådet skal høres i god tid, siger han.

Læs hele artiklen i ugens udgave af Stevnsbladet.

Skriv en kommentar