(Last Updated On: 7. maj 2021)

Stevns: Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2021. Derfor skal der afholdes ældrerådsvalg i indeværende år, og det blev på seneste møde i kommunalbestyrelsen besluttet, at valget skal ske samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Det betyder, at alle personer over 60 år i Stevns Kommune skal til stemmeurnerne tirsdag 16. november.

For at deltage i ældrerådsvalget skal man medbringe sit tilsendte valgkort.

Der skal vælges ni medlemmer til Ældrerådet plus et antal suppleanter. Medlemmerne mødes mindst 10 gange om året, og møderne indpasses i den kommunale mødekalender.

Senest tre måneder inden valget nedsættes en valgbestyrelse, der består af fire medlemmer fra det afgående valgudvalg samt én eller flere repræsentanter for forvaltningen. Valgbestyrelsen får ikke politikere som medlemmer, da disse ofte har for travlt med kommunevalget.

Retningslinjerne for ældrerådsvalget blev godkendt på det seneste møde i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra det afgående ældreråd.

Skriv en kommentar