(Last Updated On: 15. september 2020)

Det koster de stevnske skatteydere 20 millioner.

For en gang skyld må vi fra Enhedslistens side rose flertalsgruppen i Stevns kommune.

Årsagen er, at flertalsgruppen nu er kommet til erkendelse af, at uden en skatteforhøjelse til at afstive kommunens økonomi, vil det betyde en massakre på velfærden i kommunen.

Enhedslisten foreslog sidste år, at Stevns kommune skulle have taget den skatteforhøjelse på 0,25%, som vi på det tidspunkt kunne have fået, uden at betale strafafgift til Staten. Det afslog flertallet.

Det ville have sparet de stevnske skatteydere for 20 millioner.

Enhedslisten er udmærket klar over, at en skatteforhøjelse på 1% er et hårdt dræn i økonomien hos mange, som i forvejen har det svært. Specielt fordi det helt uretfærdige skatteloft lader de mest velstillede slippe gratis.
Derfor går vi også ind i forhandlingerne om det kommende kommunale budget med det formål at sikre, at netop børn, ældre og de dårligst økonomisk stillede er dem, som skal have glæde af de forøgede skatteindtægter.

Der er kommet en opfordring fra flertalsgruppen til at gå positivt ind i forhandlingerne om det kommende budget.

Den indbydelse tager vi imod.

Men når flertalsgruppen har indbudt til forhandlinger, så forventer vi selvfølgelig også imødekommenhed i forhold til Enhedslisten på nogle af vores mærkesager bl.a. oprettelse af en uafhængig borgerrådgiver og en whistleblowerordning. Begge dele er initiativer, som vil kunne være med til at gøre op med den lukkethedskultur, som præger en del af forvaltningen af Stevns kommune.

Jan Jespersen og Sejer Folke
Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Skriv en kommentar