(Last Updated On: 12. juni 2018)

Østsjællands Beredskab har her til morgen udstedt afbrændingsforbud i Stevns Kommune

Sådan så Tørkeindekset ud den 10. juni 2018. (Grafik: DMI)

Stevns: De seneste uger har budt på masser af sol i hele Danmark, også her på Stevns. Til gengæld er der ikke faldet regn i mange dage.

Ifølge klimatolog Mikael Scharling fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er Danmark i øjeblikket plaget af den værste tørke i 10 år.

– Vi er helt oppe på maksimumværdien 10 i vores tørkeindeks mange steder i landet. 10 betyder, at der slet ikke er mere vand tilbage i det jordvandsmagasin, som planterne trækker fugt fra, forklarer Mikael Scharling.

For Danmark som helhed er tørkeindekset nu 9,5. Vi skal tilbage til 2008 for at finde noget værre så tidligt på året. Dengang kom landstallet op på et rent 10-tal, som er den højeste værdi på skalaen.

Områder uden vand i jordvandsmagasinet er bl.a. Bornholm, Københavnsområdet, Amager, dele af Vestsjælland, dele af Djursland, Samsø, Anholt, dele af det centrale sydlige Jylland og et par pletter i Nordjylland.

Forbudt at brænde af

På den baggrund har Østsjællands Beredskab valgt at udstede afbrændingsforbud i de otte kommuner, som beredskabet varetager, herunder Stevns. Afbrændingsforbuddet er indført tirsdag den 12. juni kl. 8.

De øvrige kommuner under Østsjællands Beredskab er Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Vallensbæk, Høje-Taastrup og Ishøj.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 – populært afbrændingsbekendtgørelsen.

Beredskabets primære bekymring er brandspredning via flyveild i forbindelse med brug af åben ild.

Selvom der kommer lidt nedbør de kommende dage vil risikoen fortsat være høj. Østsjællands Beredskab følger situationen nøje, og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

Det nedlagte forbud dækker følgende:

Afbrænding af:

  •  haveaffald (se evt. særregler for den pågældende kommunes), ex, miljøafdelingen
  •  halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, affald fra skovbrug, siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt bål, bålfade og Sankt Hans bål
  •  fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes)

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

  •  grill (Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag)
  •  ildsteder, apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, (undtaget er virksomheder der udfører arbejde efter retningslinerne for varmt arbejde, og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse)

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

  •  Lad aske blive i den tillukkede grill
  •  Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere

Kilde: Østsjællands Beredskab

Skriv en kommentar