(Last Updated On: 13. juli 2020)

Stevns: Siden 1. maj i år har alle private husholdninger i Stevns skulle sortere deres affald i seks forskellige typer, og selvom der kun er gået to måneder er målet allerede nået. Stevns Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at knap 60 procent af alt husholdningsaffald allerede bliver frasorteret. Med et mål på 50 procent ser det rigtig positivt ud.

– Det er virkeligt imponerende, at stevnsborgerne har været så gode til at sortere fra starten – især når jeg tænker på, hvor mange nye vaner, vi har skullet lære. At borgerne er gode til at sætte sig ind i, hvordan der skal sorteres, er også en kæmpe fordel, når vi ifølge regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi snart skal til at sortere i yderligere fire nye fraktioner: pap, farligt affald, drikke- og fødevarekartoner samt tekstiler, siger Flemming Petersen (V), der er formand for Plan, Miljø og Teknik.

Små bump på vejen

At indføre affaldssortering er et meget stort projekt, og selvom sorteringsstatus på bundlinjen allerede nu er meget positiv, er Stevns Kommune ikke kommet i mål uden små bump på vejen. Blandt andet har der været udfordringer med kommunens poser til madaffald og et sorteringsnet, der blev anskaffet som en ekstra service til borgerne.

– Vores poser til madaffald har desværre ikke haft den kvalitet, vi forventede, og derfor har vi nu besluttet, at poserne er gratis i resten af 2020. Efter sommerferien evaluerer vi ordningen og beslutter, hvad vi så gør. Ydermere har vores renovatør haft svært ved at følge med efterspørgslen, så nogle har oplevet ikke at få poser, selvom de har bestilt. Det håber vi at råde bod på snarest. Samtidig har vi delt et sorteringsnet ud til borgerne, så det er lettere at sortere indenfor. Desværre har nettet ikke helt den kvalitet og funktion, vi håbede på, da ruminddelingen ikke fungerer godt, slutter Flemming Petersen.

Nettet kan dog stadig sagtens bruges – også til at sortere affald. Der er flere eksempler fra kreative stevnsborgerere, der forer nettets rum med poser, som de sætter fast med klemmer, clips, hæfteklammer eller lignende. På den måde holdes affaldet adskilt i nettet. Andre har valgt at bruge nettet som et indkøbsnet.

Har man endnu ikke modtaget sorteringsnettet kan det anmelde det som en afvigelse.

Har man til gengæld fået sorteringsnettet, men ikke ønsker at bruge det, kan det returneres på en af genbrugspladserne, så andre kan få glæde af det.

Fakta

Affaldssortering maj og juni

Fordelt på de seks affaldstyper, ton – procent:

Rest

 • maj: 190 ton – 40,3%
 • juni: 216 ton – 40,9%

Mad

 • maj: 136 ton – 28,9%
 • juni: 157 ton – 29,7%

Plast

 • maj: 17 ton – 3,6%
 • juni: 30 ton – 5,7%

Metal

 • maj: 9 ton – 1,9%
 • juni: 11 ton – 2,1%

Papir

 • maj: 78 ton – 16,6%
 • juni: 60 ton – 11,4%

Glas

 • maj: 41 ton – 8,7%
 • juni: 54 ton – 10,2%

I alt

 • maj: 471 ton
 • juni: 528 ton

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar