(Last Updated On: 26. juli 2021)

Nye tiltag med trafiksikkerhed i Hårlev

 

Samarbejde mellem lokale entreprenører, Stevns Kommunes Vejteam og det politiske niveau har skaffet Hårlev mere trafiksikkerhed. Fra venstre Jørgen Larsen (N), Flemming Petersen (V), iværksætter Jan Damstedt Jensen og ejendomsmægler Lene Juul. (Foto: Klaus Slavensky)

Vejprojekter: I 2010 lavede Stevns Kommune en trafiksikkerhedsplan, som blev revideret i 2011 og gælder for perioden 2012-2024.
Målsætninger for dette arbejde har 4 overordnede indsatsområder, som er vejnettet; stinettet; særligt udsatte grupper og reduktion af uheld.

Hensyn til børn

Forleden iværksatte kommunens Vej & Materielgård et nyt tiltag med såkaldte aggressive bump ved krydset Hovedgaden og Metalvej i Hårlev, hvor det nye boligområde Høvdingegården ligger.
– Formålet er at få farten ned, da der er en del børn i området, og med det nye byggeri kommer der flere. Det er dejligt at det endelig at lykkes at få penge til Hårlev, siger Jørgen Larsen (Nyt Stevns), som er næstformand i Stevns Kommunes Plan, Miljø og Teknikudvalg.
Det er iværkssætterparret Lene Juul og Jan Damstedt Jensen, som står bag den nye grønne udstykning i Hårlev, og de er meget obs på at området bliver trafiksikret.

Listen er lang

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) forklarer, at der som grundlag for trafiksikkerhedsplanen er gennemført en systematisk kortlægning af kommunens trafikstruktur.
– Det er kortlagt, hvilke dele af vej- og stinettet der er forbundet med stor uheldsrisiko og eller utryghed. Vi har ud over vores 4 overordnede indsatsområder opstillet 13 konkrete trafiksikkerhedsprojekter og 21 tryghedsskabende projekter, som vi er i gang med at implementerer, siger han og tilføjer, at kommunalbestyrelsen har bevilliget 1 million kr. mere til en række trafikprojekter.
– Vi har en liste over tiltag og ønsker som vi arbejder os igennem, supplerer leder af Vej- og Materielgården, Henrik Hedegård Pedersen, der også kan fortælle, at der er gennemført ramper ved Børnehuset i Vallø, hævet vejflade ved restaurant Udsigten på Kystvejen, ændret helleanlæg ved Frøslevvej og meget mere.
– Der er mere på vej, lover Flemming Petersen, som dog forklarer, at projekterne afhænger af tilladelser fra myndighederne.
– Men en af de ting, som skal ske, er lysblink ved alle skoler i kommunen, siger han.

Færdigt i september

Det konkrete vejprojekt i Hårlev er netop gået i gang, og i samme omgang renoveres Hovedgadens øvrige tre bump, så de med fagsproget bliver endnu mere ’aggressive’ og dermed medvirker til nedsættelse af hastigheden.
– Vi forlænger også fortovet fra Hovedgaden og rundt om Høvdingegården. Det vil ske i slutningen af 3. kvartal i år, oplyser Henrik Hedegård Pedersen, og den bemærkning vækker glæde hos bygherrene bag Høvdingegården, og smiler breder sig endnu mere, da vejchefen også garanterer at der meget snart kommer nye vejstriber.
Så trafiksikkerheden i Hårlev er ikke glemt, siger formandskabet i det politiske fagudvalg.
Og der er også nok at tage fat på, idet trafiksikkerhedsplanens målsætning bl.a. er, at det samlede antal af trafikuheld i 2024 skal være reduceret med 40 pct. i forhold til 2012.
Trafiksikkerhedsplanen kan se spå www.stevns.dk

sky

Skriv en kommentar