(Last Updated On: 6. juni 2019)

Formanden for Strøbyhjemmets Pensionistforening, Lillian Lange (tv) overrakte borgmester Anette Mortensen (V) over 480 underskrifter for at bevare Strøbyhjemmet.
(Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: De stod foran rådhuset med banner og „skjolde” for at værne om Strøbyhjemmet, hvor både Ældre Sagen, Dansk Folkehjælp, Hjernesagen, Strøbyhjemmets Pensionistforening samt alle aktiviteterne fra Vallø Strand holder til.

Utryghed og frygt

Der er henved 200 ugentlige brugere af stedet. De er førtidspensionister og pensionister, mellem 65 og 99 år og de kommer fortrinsvis fra Strøby, Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

Strøbyhjemmet, der ejes af Stevns Kommune, blev bygget i 1950’erne og fungerede i en årrække som alderdomshjem. Bygningen er i dag nedslidt og trænger kraftigt til en renovering.

Siden 2017 har det været uvist hvad som skal ske med Strøbyhjemmet. Rygterne har skabt en utryghed hos brugerne og frygt for at stedet skal rives ned, og derfor må lukke.

Kræver klart svar

Det har fået Strøbyhjemmets Pensionistforening til at lave en underskriftsindsamling, som de overrakte til borgmester Anette Mortensen (V) mandag den 3. juni.

– Vi ønsker en afklaring og et konkret svar, siger foreningens formand Lillian Lange, som kunne give borgmesteren over 480 underskrifter, som alle ønskede at bevare Strøbyhjemmet.

– Det er det eneste sted for ældre på nordstevns, som byder på aktiviteter og socialt samvær, forklarer Lillian Lange, som viser ugeplan med bl.a. billard, bridge, yoga, sang, stolegymnastik, madlavning og meget andet, som tiltrækker op mod 150 brugere hver uge.

Lover lokaler

Pensionistforeningens formand håbede på en god dialog med Stevns’ borgmester, og Anette Mortensen kvitterede med at oplyse, at man i øjeblikket var i gang med at se på alle kommunes bygninger for at få et overblik over standen af dem og hvad de benyttes til.

– I den forbindelse kigger vi også på Strøbyhjemmet. Der er ikke truffet nogen politisk beslutning om Strøbyhjemmet endnu, men jeg kan ikke love at vi bevarer det, lyder det fra Anette Mortensen.

– Fra politisk side er der et stort ønske om at de aktiviteter der er på Strøbyhjemmet kan fortsætte, men ikke nødvendigvis i de samme rammer. Hvis Strøbyhjemmet nedlægges, skal der findes andre lokaler i den nordlige del af kommunen, f.eks. i Strøby eller Strøby Egede. Hvis Strøbyhjemmet nedlægges, så sker det ikke fra dag til dag, garanterer borgmesteren.

Bliver måske 2019 ud

Borgmesteren afliver samtidig rygter om at Strøbyhjemmet ofres til fordel for en Stevnshal, og bedyrer, at det ikke har hold i virkeligheden.

– Økonomien til Stevnshallen er afsat i budgettet og er ikke afhængig af om Strøbyhjemmet nedlægges eller ej, fastslår Anette Mortensen.
Lillian Lange udtrykker forståelse for at politikerne skal lave en samlet plan, og oplyser at mange af brugerne også kommer fra Strøby Egede.

– Jeg er ikke sikker på at vi kan overføre alle aktiviteter til Strøby Egede, så hvis vi skal flytte dertil, vil vi nok tabe nogle brugere, siger hun.

Borgmesteren sætter ikke dato på beslutningen om Strøbyhjemmets skæbne, men Lillian Lange tror på at mindst et halvt års varsel, så resten af 2019 skulle være sikker for Strøbyhjemmet.

sky

Stevnsbladet har spurgt samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer
om de vil bevare Strøbyhjemmet.
Her er deres svar.

Ja, det skal bevares

Jørgen Larsen (N)
Mogens Haugaard (N)
Varly Jensen (O)
Janne Halvor Jensen (O)

Nej, det skal lukkes, men der skal findes en tilsvarende lokalitet i området

Helen Sørensen (S)
Jan Jespersen (Ø)
Sejer Folke (Ø)
Line Krogh Lay (R)

Vi gør os umage med at indsamle viden og forskellige løsningsmodeller inden vi træffer en endelig beslutning.

Henning Urban Dam Nielsen (S)

Intet svar inden redaktionens afslutning

Steen Nielsen (S)
Anne Munch (S)
Thomas Overgaard (S)
Steen S. Hansen (S)
Mikkel Lundemann (K)
Ellen Knudsen (K)
Jacob Panton (V)
Flemming Petersen (V)
Bjarne Nielsen (V)

Debatten om Strøbyhjemmet

Baggrund: Debatten om Strøbyhjemmets skæbne har stået på i flere år, og spidsede til i forbindelse med kommunalvalget i 2017.

Ammestuehistorie eller ej?

I november 2017 deltog over hundrede brugere af Strøbyhjemmet i et valgmøde, hvor den daværende formand for kommunens Social- og Sundhedsudvalg, Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) erkendte vilkåret med at være udvalgsformand for upopulære beslutninger, og så præciserede han, at der aldrig har været taget beslutning om, at Strøbyhjemmet skulle lukke, før der var fundet alternativer til aktiviteterne.

– Nogle går rundt med ammestuehistorier om, at huset skal rives ned. Det passer ikke, sagde Thor Grønbæk.

To andre centre er lukket

Thor Grønbæk sidder ikke længere i kommunalbestyrelsen på Stevns, og den såkaldte flertalsgruppe, som i dag består af Venstre, Radikale, Konservative og Socialdemokratiet, støtter tilsyneladende de aktiviteter, som foregår i Strøbyhjemmet, men åbner samtidig også op for et muligt salg af ejendommen.

Det skal ses i sammenhæng med, at Centerhuset i Strøby Egede, der en kort periode fungerede som mødested for byens borgere, blev lukket i 2012. Og det til trods for en underskriftsindsamling, hvor 770 underskrifter mod lukningen blev indsamlet og afleveret til daværende borgmester Poul Arne Nielsen (V).

Et andet samlingspunkt, Vallø Strand, er også et afsluttet kapitel. I løbet af 2014 stoppede de sidste aktiviteter med genoptræningscentret, som nu er flyttet til sundhedscentret i Hårlev.

sky

 

Skriv en kommentar