(Last Updated On: 16. marts 2018)

Nørkleklubben i Røde Kors på Stevns kunne i år fejre 20 års jubilæum. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Hvis man leger lidt med bogstaverne i Røde Kors, kommer ordet r-o-s frem, og hvis den beretning, som formanden for Røde Kors Stevns, holdt på generalforsamlingen den 27. februar står til troende, så er der al mulig grund til at rose organisationens arbejde.

Nørklernes jubilæum

Stevnsbladet har tidligere skrevet om Røde Kors’ aktiviteter, bl.a. om “nørklerne”, hvis strikke- og syklub kunne fejre 20 års jubilæum i begyndelsen af i år.

Men formanden Susanne Lintrup kunne også berette om mange andre aktiviteter, som f.eks. landsindsamling, der gav et pænt resultat, selvom der var færre indsamlere end tidligere.

God jul for mange

På det nære plan var der stor opbakning til årets julehjælp, hvor Lions Stevns, lokale menighedsråd og Stevns kommune bidrog til at sikre, at 38 familier og 50 børn blev tildelt julehjælp.

Venner viser vej

Røde Kors stod i 2017 bag et nyt initiativ, som giver en flygtningefamilie en kontaktperson, som kan vejlede og støtte igennem de udfordringer, familierne står med i mødet med det danske samfund.

Aktuelt er 24 frivilligt aktive, og aktivitetsleder Helle Malling, kunne på generalforsamlingen give gode eksempler på, hvor godt det kan lykkes.

Røde Kors på Stevns har også en besøgstjeneste, hvor 35 frivillige er aktive, og så er der Vågetjenesten, hvor ti frivillige varetager vågeopgaver på plejecentre og i private hjem hos døende borgere.

Den nye bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer efter generalforsamlingen er: Formand Susanne Lintrup, Lena Lieberkind, Lea Pedersen, Wagn Nielsen, Mette Freitag, Morten Haugaard, Ida Bille og suppleant Anita Poulsen. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

sky

 

Skriv en kommentar